Nr projektu. 403

Budowa nowego boiska szkolnego o nawierzchni ze sztuczną trawą. [WBO. 2016]

Głosów: 479

Kategoria: edukacja

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Boisko, które znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu od kilku lat nie nadaje się do użytkowania. W szkole znajdują się oddziały sportowe o profilu piłka nożna, które nie mogą korzystać
z istniejącego sztucznego boiska, ponieważ wykonano je w technologii, która nie pozwala na jego modernizacje. Jest ono po prostu niebezpieczne dla uczniów.
Boisko należy praktycznie zbudować od nowa, włącznie z przygotowaniem podłoża. Boisko o wymiarach 20x50 zapewni ciągłość szkolenia sportowego dla uczniów-piłkarzy. Korzystać z niego oczywiście będą wszyscy uczniowie jak i dzieci i młodzież z okolicznych osiedli. Dzięki wybudowaniu boiska będzie można uaktywnić okoliczną społeczność, która boryka się z dużą urbanizacją dzielnicy Krzyki.
W Zespole Szkół nr 4 uczy się około 700 młodych ludzi. W większości są to sportowcy różnych dyscyplin gdyż placówka ma charakter szkoły sportowej. Obiekty sportowe są dla nich niezmiernie ważne, a z powodu ich niedoboru w okolicy spełnianie ich marzeń jest bardzo, bardzo utrudnione.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Teren należy do Zespołu Szkół nr 4 we Wrocławiu

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

479

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 88
Papier 391

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 250
Mężczyźni 229

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.