Nr projektu. 35

Nowoczesna siłownia na świeżym powietrzu - rewitalizacja skweru św. Damiana de Veuster [WBO. 2016]

Głosów: 1 498

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 80 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Projekt pozwala lepiej wykorzystać niezagospodarowana obecnie przestrzeń skweru św. Damian de Veuster, u zbiegu ulic Zachodniej, Inowrocławskiej i Młodych Techników - w samym sercu osiedla Szczepin.
Na terenie osiedla Szczepin nie ma ogólnodostępnego miejsca pozwalającego dbać o kondycję fizyczną, wykonywać ćwiczenia na świeżym powietrzu.
Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy osiedla:
- dzieci i młodzież z pobliskich szkół,
- ludzie młodzi, dbający o sprawność fizyczną
- pracujący, mający okazję do aktywności ruchowej po pracy
- seniorzy, emeryci - mogący dbać o sprawność fizyczną dzięki łatwości ćwiczeń i prostocie obsługi urządzeń
Siłownia na świeżym powietrzu to zbiór bezobsługowych, bezpiecznych urządzeń (z których mogą korzystać również dzieci), odpornych na warunki atmosferyczne. Siłownia pozwoliłaby na ćwiczenie całego ciała: nóg, ramion, brzucha, pleców. Ćwiczenia na świeżym powietrzu pozwoliłyby mieszkańcom poprawić kondycję, koordynację i krążenie krwi. Ćwiczenia są łatwe do wykonania, dlatego dedykowane są również dla seniorów.
Lokalizacja w parku - skwerze św. Damiana de Veuster jest nieprzypadkowa - w pobliżu znajdują się liczne budynki mieszkalne. Lokalizacja w parku zapewnia również dostępność urządzeń wszystkim mieszkańcom przez całą dobę.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 80.000 zł.
I koszt dokumentacji –12 000 zł
II składowe realizacji:
a) urządzenia 48 000 zł
b) nawierzchnia 20 000 zł
W kosztorysie lidera nie uwzględniono kosztu dokumentacji projektowej oraz wykonania nawierzchni pod urządzeniami. Należy zwiększyć kosztorys do 80 tys. zł. Projekty o podobnym zakresie to 35 i 360.Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Osiedla: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 498

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 393
Papier 1 105

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 928
Mężczyźni 570

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.10.2017

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.