Nr projektu. 302

Interaktywne ogrodzenie Przedszkola Integracyjnego Nr 93 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu [WBO. 2016]

Głosów: 842

Kategoria: edukacja

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Przedszkole Integracyjne nr 93 im. Jana Brzechwy posiada piękny ogród przedszkolny, który jest i dostosowywany do potrzeb dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami. Ogród, w którym znajduje się również plac zabaw służy nie tylko naszym dzieciom, ale i dzieciom z pobliskiego osiedla. Oprócz codziennych zajęć w ogrodzie organizujemy min. festyny rodzinne. Jednak jego duża powierzchnia uniemożliwia nam samodzielnie pozyskanie środków na ogrodzenie, które obecnie jest w złym stanie technicznym
Ogrodzenie jest podstawą bezpieczeństwa naszych dzieci, jednakże budując nasz płot chcemy jednocześnie otworzyć się na okoliczną społeczność i zbudować go takim, aby mógł stać się inspirującym elementem otoczenia. Na dłuższym odcinku od strony osiedlowego skweru chcielibyśmy, aby w konstrukcje płotu wkomponowane zostały tablice zachęcające do twórczości artystycznej, mini ścianka wspinaczkowa dla najmłodszych, skrzynie do siedzenia, szuflady książkowe, które staną się swoistym punktem wymiany książek. Nie zapomnieliśmy również o zwierzętach, i chcielibyśmy wkomponować w ogrodzenie specjalne misy do napojenia pupili podczas spaceru a także zamontować pojemniki na odchody zwierzęce. Dla ptaków zaplanowaliśmy specjalne karmniki.
Od strony wewnętrznej chcielibyśmy umieścić panele sensoryczne, tablice zachęcające do twórczości artystycznej oraz zabawki matematyczne jak również, a także strefę dla rodziców.
Pozostałe odcinki płotu oraz furka wejściowa także powinny być wykonane estetycznie i zapewniać bezpieczeństwo dzieciom.
Beneficjentami projektu jest 80 dzieci i 37 pracowników oraz społeczność osiedla.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt nie może być procedowany w ramach WBO z powodu nie dostarczenia przez lidera zgody Dyrekcji szkoły na realizację zadania w ramach WBO. W związku z powyższym projekt został zweryfikowany negatywnie.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 200 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

842

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 166
Papier 676

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 507
Mężczyźni 335

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


04.09.2017

Zawarliśmy umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych