Nr projektu. 299

Parking obok kościoła Księże Małe [WBO. 2016]

Głosów: 902

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Ulica Świątnicka. W sąsiedztwie kościoła znajduje się dziki parking. Celem projektu jest wykonanie miejsc parkingowych na odcinku 130m obok kościoła oraz zbudowanie brakującego chodnika od Świątnickiej do Rybnickiej na miejscu istniejącej ścieżki (80m) oraz naprzeciw kościoła (50m). Ponadto wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości kościoła. Koszt projektu to 227.000 zł.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 260 000 zł. Wskazana jest budowa parkingu na odcinku ok. 150 m – z płyt ażurowych typu EKO oraz budowa chodnika z kostki betonowej- jako połączenie istniejących odcinków w ul. Rybnickiej oraz ul. Świątnickiej. Budowa chodnika naprzeciw kościoła (50m) wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych nie jest wskazana z uwagi na zapisy obowiązującego mpzp, który nakazuje budowę trasy rowerowej, a lokalizacja jej byłaby możliwa właśnie po tej stronie ulicy. Ruch pieszych wzdłuż ul. Świątnickiej zapewnia istniejący chodnik jednostronny. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

902

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 361
Papier 541

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 525
Mężczyźni 377

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


13.06.2018

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


15.03.2018

Teren przekazany wykonawcy do realizacji inwestycji.


03.02.2017

Projektant wybrany, jesteśmy w trakcie przygotowywania umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej.