Nr projektu. 286

Budowa placu zabaw dla dzieci w podwórzu ul. Mosiężnej [WBO. 2016]

Głosów: 456

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Uzasadnienie

W najbliższej okolicy brak jest terenów rekreacyjnych dla dzieci, co jest jeszcze pozostałością po „fabrycznym ” charakterze tej dzielnicy. Projekt obejmuje zagospodarowanie części południowo-zachodniej działki 9/33, o powierzchni 200m2. W miejscu będącym przedmiotem projektu istnieje tylko piaskownica, mocno wysłużona, a teren pokryty jest trawą. Od południowej i zachodniej części teren ogrodzony jest murem betonowym, oddzielającym teren od Przedszkola Publicznego nr 94 i od garaży zlokalizowanych przy ul. Miedzianej. Od części północnej teren graniczy z kamienicą mieszkalną przy ul. Mosiężnej.
Jak wiadomo sprawność fizyczna dzieci oraz przebywanie dzieci na świeżym powietrzu powinno być wpajane od najmłodszych lat zwłaszcza w dobie komputerów i Internetu. Lokalizacja zabaw w obrębie podwórka stanowi o łatwej dostępności dla dzieci jak i zabieganych na co dzień rodziców. Projekt obejmuje budowę placu zabaw (przygotowanie nawierzchni, wyrównanie powierzchni, nasadzenie trawnika, przygotowanie podłoża bezpiecznego, malowanie istniejących ścian betonowych), wyposażenie teren w elementy infrastruktury placu zabaw, oświetlenia, zamontowanie ławek, koszy na śmieci, postawienie ogrodzenia terenu od części północnej i wschodniej wraz z furtką wejściową oraz umieszczenia regulaminu korzystania z placu zabaw.
Plac zabaw stanowić będzie przede wszystkim zaplecze rekreacyjne dla dzieci w wieku 3-12 lat dla społeczności lokalnej, zamieszkujących okolice ulicy Mosiężnej (Stalowa, Grabiszyńska, Oporowska, Plac Srebrny). Jego wyposażenie umożliwi aktywność fizyczną i rozwój różnych partii ciała niezbędnych w okresie wzrostu, umożliwi ćwiczenie równowagi i koordynacji, zapewni kontakt z rówieśnikami, co spełni również funkcję społeczną tego obiektu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy oświetlenia. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Na tym etapie weryfikacji nie ma możliwości odniesienia się do konieczności wykonania odwodnienia terenu, co może wpłynąć na ostateczny koszt i zakres projektu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Plac zabaw jest zlokalizowany w południowo-zachodniej części działki 9/33, wg mapy załącznik nr 1

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

456

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 205
Papier 251

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 262
Mężczyźni 194

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.