Nr projektu. 28

Wymiana nierównej nawierzchni chodnika przed Galerią Dominikanską [WBO. 2016]

Głosów: 124

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada wymianę nierównej, łupanej kostki na chodniku przed Galerią Dominikanską.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak potrzebna będzie zgoda lidera na zaproponowaną zmianę zakresu projektu. Ulica bł. Czesława jest dwujezdniowa z wbudowanym torowiskiem ma nawierzchnię asfaltową, wyposażona jest w 2 przejścia - podziemne na wysokości wyjścia z galerii Dominikańskiej oraz przejście w poziomie w rejonie skrzyżowania z ul. Wita Stwosza. Budowa przejścia naziemnego byłaby cenna z perspektywy rozwoju Wrocławia jako miasta pozbawionego barier, jednak we wskazanej lokalizacji nie ma miejsca na wpisanie bezpiecznego przejścia dla pieszych. Zamiast tego proponujemy likwidację bariery architektonicznej bardzo utrudniającej dotarcie wózkiem do sąsiedniego (ok. 100 m) przejścia naziemnego na wysokości ul. Wita Stwosza. Chodzi o narożnik (ok. 130 mkw.) przy wjeździe na parking kubaturowy wykonany z łupanej, źle ułożonej kostki granitowej. Należałoby wymienić ją na kostkę ciętą, podobnie jak na trakcie pieszym w Rynku. Zastosowanie płyt nie jest możliwe ze względu na ochronę konserwatorską. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Osiedla: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

124

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 121
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 74
Mężczyźni 50

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.