Nr projektu. 131

Rewitalizacja chodnika przy ulicy Strzegomskiej [WBO. 2016]

Głosów: 589

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 140 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Rewitalizacja odcinka chodnika spowoduje znaczny wzrost poziomu bezpieczeństwa poruszających się tam dzieci i dorosłych od przystanku MPK przy skrzyżowaniu ulicy Strzegomskiej z Rogowską do Zespołu Szkół nr 3 oraz przedszkola nr 58. Obecnie betonowa nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, mocno popękana, co w porze jesienno-zimowej powoduje znaczne problemy w poruszaniu się pieszych. Dodatkowo do wymiany nadają się 4 latarnie. Na rekapitalizowanej nawierzchni należałoby oznaczyć pas dla ruchu rowerów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale w strefie ruchu uspokojonego nie wyznacza się ścieżek rowerowych. Opinia negatywna w zakresie wymiany 4 latarni- latarnie są własnością TAURON Dystrybucja S.A. Kwota potrzebna na remont chodnika została oszacowana na 140 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: Chodnik po stronie wschodniej wzdłuż ulicy Strzegomskiej od ZS nr 3 do skrzyżowania z ulicą Rogowską.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

589

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 403
Papier 186

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 340
Mężczyźni 249

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


17.05.2017

Prace zbliżają się do końca. Rewitalizacja chodnika przy ulicy Strzegomskiej.


25.04.2017

Wykonawca rozpoczął prace w terenie. Informacja Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta: Rozpoczęliśmy prace przy remoncie chodnika na ul. Strzegomskiej w stronę Zespołu Szkół nr 3 (łącznika do ul. Szkockiej). Wykonawca prowadzi obecnie roboty rozbiórkowe przy szkole oraz osadza krawężnik na odcinku od głównej ulicy Strzegomskiej.


01.03.2017

Podpisana została umowa z wykonawcą na realizację prac budowlanych.


03.02.2017

Wykonawca wybrany, w przygotowaniu umowa na realizację zadania.


17.01.2017

Mamy już gotową dokumentację projektową i pozwolenie na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocławia.