Nr projektu. 126

Budowa progów zwalniających na ulicy Aleja Piastów na Oporowie na lewych pasach obu jezdni całej długości ulicy w odległości maksymalnie 77metrów od siebie każdego z progów-spokojna Al. Piastów [WBO. 2016]

Głosów: 625

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Ulica Aleja Piastów jest jedną z najstarszych ulic Oporowa. Aby zachować jej kameralny charakter zgłoszony zostaje projekt dotyczący budowy progów zwalniających na całej jej długości uwzględniający możliwość swobodnego przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej przez spowalniacze (załączone zdjęcie progu zwalniającego wykonanego na tej ulicy, jednak tylko na krótkim odcinku). Projekt przewiduje budowę progów na całej długości ulicy, tylko na lewych pasach jezdni i odległości maksymalnie 77 metrów od siebie. Celem projektu jest uspokojenie ruchu na Alei Piastów na której nieprzestrzegane są obowiązujące przepisy ruchu drogowego - nadmierna prędkość.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Należy zaprojektować progi zwalniające wyspowe z uwagi na kursowanie pojazdów komunikacji zbiorowej. Możliwa lokalizacja i liczba progów zwalniających wynikała będzie z obowiązujących przepisów dotyczących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zostanie uzgodniona z liderem projektu na etapie realizacji. Projekty o podobnym zakresie: 126 i 525. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Aleja Piastów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

625

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 292
Papier 333

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 356
Mężczyźni 269

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


29.08.2017

Rozpoczęto prace w terenie


26.07.2017

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na realizację inwestycji.


18.05.2017

Mamy gotową dokumentację projektową. Obecnie są kompletowane wszelkie pozwolenia i uzgodnienia.


01.03.2017

Podpisaliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.


03.02.2017

Projektant wybrany, jesteśmy w trakcie przygotowywania umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej.