Nr projektu 99

Wykonanie odwodnienia poprzez wyprofilowanie pobocza rowu i górnej warstwy drogi asfaltową masą bitumiczną lub destruktem wraz z zagęszczeniem na odcinku ul. Małomickiej we Wrocławiu. [WBO 2015]

Głosów: 937

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych mieszkających przy ul. Małomickiej nie wspominając już o braku możliwości normalnego przejazdu i dojazdu do posesji , zgłaszam projekt Budżetu Obywatelskiego polegający na położeniu nawierzchni ul. Małomickiej ,na odcinku 350 m która nie była remontowana, ani też modernizowana od momentu swojego powstania .Powyższy odcinek drogi jest doskonałym łącznikiem , który może służyć jako droga alternatywna podczas nieprzewidzianych zajść drogowych na głównej drodze ul. Wilkszyńskiej. Jednakże w obecnym stanie nawierzchni i profilu drogi jest to znacznie utrudnione co obrazują przesłane w załączniku zdjęcia . Wyrównanie drogi masą bitumiczną ze skropieniem nawierzchni drogowych asfaltem znacznie ułatwi funkcjonowanie mieszkańców w/w ulicy i ułatwi organizacje drogi alternatywnej ( objazdu). Biorąc pod uwagę rozbudowę dzielnicy Marszowice i przesuwającą się w kierunku Wilkszyna infrastrukturę budowlaną oraz wzrost liczebności samochodów jak i budowanych posesji w tej okolicy istnieje coraz większa potrzeba utwardzenia miejsc na poruszanie się dla pieszych , matek z dziećmi, przejazdów rowerowo – wycieczkowych na tereny pobliskiego lasu i transportu samochodowego, dlatego bardzo proszę o przeanalizowanie w/w projektu i wydanie opinii pozytywnej w celu jego realizacji.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Koszty jego realizacji oszacowano na 150.000 PLN.

Lokalizacja

Osiedla Leśnica

Lokalizacja szczegółowa: Małomicka - Obręb:Marszowice, Arkusz AR 16, działka 2, Odprowadzenie wody opadowej z ulicy i położenie nakładki drogi 350m długości od nr 8 do nr 15 ul. Małomickiej o szer.3,7m i gr.0,1m

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

937

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 937
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 362
Mężczyźni 575

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


24.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.