Nr projektu 810

Boisko do siatkówki, tenisa ziemnego i badmintona w pobliżu ul. Pełczyńskiej (przedłużenie ul. Obornickiej) [WBO 2015]

Głosów: 1 801

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Projektowane boisko zlokalizowane jest, w centralnej części Lipy Piotrowskiej, przy mało ruchliwej ulicy, w bezpośrednim sąsiedztwie Rady Osiedla i świetlicy środowiskowej. Lokalizacja jest dogodna zarówno dla mieszkańców starej Lipy Piotrowskiej jak i nowych osiedli (już zamieszkanych jak i powstających) oraz osób korzystających z komunikacji miejskiej (bliskość przystanków linii autobusowej 105 i 305 dla mieszkańców Świniar i Widawy). Stworzenie infrastruktury sportowej umożliwi zatrudnienie trenera osiedlowego i zagospodarowanie w pożyteczny sposób czasu wolnego dzieci. Boisko będzie atrakcyjnym elementem przestrzeni publicznej, która umożliwiałaby integrację społeczności lokalnej i jej aktywizację. Umożliwi wszystkim chętnym aktywność na świeżym powietrzu w bezpiecznych warunkach. Projekt zakłada wykonanie boiska w południowej części działki 3/8, które zajmie maksymalnie jedną trzecią działki. Proponuje się użycie modułowej nawierzchni polipropylenowej. Będzie to boisko pełnowymiarowe do gry w siatkówkę oraz w tenisa ziemnego, umożliwiające również grę z debla. Boisko z liniami o wymiarach 23,77 m na 10,97 m na potrzeby tenisa i 18 m na 9 m na potrzeby siatkówki, wymalowanymi w różnych kolorach; Wokół boiska właściwego znajdują się wybiegi boczne o szerokości 3,85 m oraz wybiegi za linią końcową o szerokości 6 m. Dookoła boiska znajduje się opaska z kostki brukowej o szerokości 0,5 m chroniąca nawierzchnię boiska przed zabrudzeniem. Słupki uniwersalne pozwolą na wymianę siatki do tenisa, siatkówki i badmintona. Proponuje się ogrodzenie terenu boiska i zastosowanie piłkochwytów o wysokości 6 metrów i gęstych oczkach.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Koszty jego realizacji oszacowano na 500.000 PLN. Zakres projektu podobny do nr 7, 8, 41, 155, 748.

Lokalizacja

Osiedla Lipa Piotrowska

Lokalizacja szczegółowa: Południowy fragment działki przy ul. Anyżowej pomiędzy ulicą Tymiankową, Cynamonową a Pełczyńską (przy rowie) bliżej ul. Pełczyńskiej obręb Lipa Piotrowska, arkusz mapy 5, działka nr 3/8)

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 801

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 801
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 942
Mężczyźni 859

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


04.07.2018

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Inwestycja realizowana w trybie "projektuj i buduj".


26.04.2018

Ogłoszony został przetarg w trybie "projektuj i buduj". Oferty do 11.05