Nr projektu 682

Ścieżka zdrowia [WBO 2015]

Głosów: 536

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Olbrzymi potencjał miejsca obfitującego w roślinność ukształtowaną poprzez naturę, zarówno w skali jak i formie, sprzyja wkomponowaniu weń ścieżki zdrowia polegającej na realizacji stacji sprawnościowych, dedykowanych zarówno małym jak i dużym użytkownikom, słowem RODZINOM.
Bezpośrednia bliskość terenów, coraz bardziej zabudowanych, pozwala na niemalże natychmiastowe dostanie się w zielony zagajnik bez konieczności odbywania czasochłonnych przejazdów, dzięki czemu mieszkańcy dzielnicy i okolic będą mogli spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu, jednocześnie będąc pod szlachetną osłoną starodrzewu. Ponadto zaletą rozczłonkowania stacji jest możliwość nieskrępowanego korzystania z poszczególnych urządzeń bez narażania się na dość kłopotliwy natłok chętnych, jak to ma miejsce w zgrupowanych urządzeniach siłowni outdoorowych.
Ten pozytywny aspekt nadfrekwencji ;) świadczy o realnej potrzebie krzewienia kultury fizycznej na łonie natury i to właśnie oraz rewitalizacja atrakcyjnego, a zaniedbanego terenu, stało u podstaw inspiracji niniejszej idei. :)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na budowę scieżki zdrowia i uporzadkowanie terenu to 150.000 PLN Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Brochów

Lokalizacja szczegółowa: AR 23; Działki nr: 15/2, 16/2, 17/2, 18/2; Obręb Brochów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

536

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 354
Papier 182

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 311
Mężczyźni 225

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


21.12.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


22.11.2016

Ruszyły prace w terenie.