Nr projektu 546

Remont ciągu pieszo-rowerowego przy Chorzowskiej 1-17 [WBO 2015]

Głosów: 566

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Ciąg pieszo-rowerowego przy budynku na ul.Chorzowskiej 1-17, to fragment stery wejściowej do osiedla. Bezpośrednio sąsiaduje z pętlą tramwajową linii (3) i (5).
Jest to miejsce bardzo zniszczone, pokryte stale kałużami uniemożliwiającymi swobodne korzystanie zarówno przez pieszych, rowerzystów jak i usiłujących tam parkować kierowców.
Stanowi fatalną wizytówkę całego osiedla.
Okolice pętli tramwajowej to węzeł komunikacyjny, położony wzdłuż jedynej drogi wylotowej łączącej Wrocław z Opolem. Lansowana przez władze Wrocławia polityka zachęcania mieszkańców podwrocławskich miejscowości do korzystania z MPK oraz pozostawiania swoich samochodów na parkingach przy pętlach tramwajowych zwiększa ilość korzystających z węzła osób.
Coraz więcej dojeżdżających do Wrocławia posiadaczy samochodów pozostawia je w każdym dostępnym miejscu przy pętli dewastując je i dodatkowo potęgując wrażenie chaosu tego zaniedbanego fragmentu miasta.
Utrzymywanie takiego stanu stanowi zaprzeczenie hasła "Wrocław stolicą kultury”.

Przeprowadzenie kompleksowego remontu wspomnianego ciągu pieszo-rowerowego jest możliwe jedynie pod warunkiem rozwiązania problemu jego odwodnienia. Przebiegająca wzdłuż tego terenu linia podziału działek powoduje, że system odwodnienia nie może zostać samodzielnie wykonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Księże Małe, gdyż takowy musi wkroczyć na teren będący w zarządzie Zieleni Miejskiej. Wyższy poziom brzegu działki AR_7, 25/2 powoduje, że ciąg pieszo jezdny (AR_7, 26/5) staje się zlewnią wód opadowych z obszaru AR_7, 25/2, która nigdzie nie odprowadzana gromadzi się na gliniastej powierzchni ciągu pieszo-jezdnego.
Bezpośredni beneficjenci:
- mieszkańcy budynku przy Chorzowskiej 1-17,
- dzieci wracające ze szkoły podstawowej nr 99.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu razem z odwodnieniem to 150.000 PLN Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Księże

Lokalizacja szczegółowa: Księże Małe, AR_7, 25/2 (własność Gminy w zarządzie i użytkowaniu)

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

566

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 565
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 332
Mężczyźni 234

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


04.04.2017

Informacja ZDiUM: Przy ul. Chorzowskiej od ok. 2 tygodni trwa budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ramach projektu nr 546 z Wrocławski Budżet Obywatelski. Budowa odwonienia jest pierwszym etapem zagospodarowania przestrzeni w tym miejscu - po zakończeniu naszych prac spółdzielnia mieszkaniowa wybuduje w okolicy chodnik oraz drogę rowerową.
Roboty wykonywane są w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowej Księże Małe. W najbliższą niedzielę, 9 kwietnia, będziemy musieli przeprowadzić część newralgicznych prac, przez co pętla będzie wyłączona z użycia. Tramwaje linii 3 i 5 zostaną skierowane na inne trasy (do przystanku ZOO), a na odcinku pl. Dominikański - Księże Wielkie - pl. Dominikański uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 703. Pojedzie następującą trasą: pl. Dominikański (przystanek nr 10111) - Oławska - Traugutta - pl. Wróblewskiego - Traugutta - Krakowska - Opolska - Tyska - Księże Wielkie
Księże Wielkie - Tyska - Opolska - Krakowska - Traugutta - pl. Wróblewskiego (przystanek nr 20312 i 120200) - Traugutta - Oławska - pl. Dominikański (nawrót na placu).

Link: https://www.facebook.com/zdium/posts/1666107857026423


14.03.2017

Dzisiaj nastąpi przekazanie terenu wykonawcy inwestycji.


16.01.2017

Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy. Termin składania ofert do 27.01