Nr projektu 494

Remont chodnika i wytyczenie przejścia dla pieszych na rogu ulicy Krzyckiej i ul. ks. Piotra Wawrzyniaka [WBO 2015]

Głosów: 759

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont chodnika znajdującego się na rogu ulicy Krzyckiej i ul. ks. Piotra Wawrzyniaka (działka nr 7 i 6/1), polegający na wyrównaniu nawierzchni i wymianie płyt chodnikowych oraz wytyczenie przejścia dla pieszych przez ulicę ks. Piotra Wawrzyniaka (działka nr 6/1). Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.
Chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym, jest pełen dziur, ubytków i nierówności. Jego nawierzchnia wymaga natychmiastowej wymiany, gdyż powoduje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pieszych. Najbardziej zdewastowany odcinek chodnika znajduje się tuż przy przejściu dla pieszych przez ul. Krzycką, więc nie da się go ominąć. W dodatku w tym miejscu stoi słup oświetleniowy, przez co przejście zwężonym w tym miejscu chodnikiem jest dodatkowo utrudnione. Chodnik znajduje się w strategicznym miejscu – na trasie na przystanek tramwajowy i autobusowy (pętla Krzyki), do centrum handlowego Krzyki, sklepu Lidl, parku Południowego i szkoły. Przechodzą nim zatem codziennie setki okolicznych mieszkańców i przejezdnych. Zniszczona, dziurawa nawierzchnia naraża na niebezpieczeństwo szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne oraz matki z dziećmi w wózkach.
Niezbędne jest również wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. ks. Piotra Wawrzyniaka, przy połączeniu z ulicą Krzycką. Idąc na przystanek, do sklepu czy do parku, mieszkańcy nie mając innej możliwości przejścia, przechodzą tamtędy przez ulicę w nieoznakowanym miejscu, narażając się tym samym na niebezpieczeństwo.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 150.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Krzyki-Partynice

Lokalizacja szczegółowa: róg ul. Krzyckiej i ul. ks. Piotra Wawrzyniaka, działka nr 7 i 6/1

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

759

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 735
Papier 24

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 419
Mężczyźni 340

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.