Nr projektu 32

Projekt Obywatelski odnowy podwórka "Podwórze: Nowowiejska - Stein - Barlickiego - Kluczborska" [WBO 2015]

Głosów: 2 975

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Projekt zgłoszony w wersji papierowej, szerszy opis znajduje się w załączniku.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 500.000 PLN Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Ołbin

Lokalizacja szczegółowa: teren między ulicami : Barlickiego 11-25 - Nowowiejska 39-47 - bł. Edyty Stein - Kluczborska 30-34

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 975

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 174
Papier 1 801

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 670
Mężczyźni 1 305

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


25.04.2017

Mamy wyłonionego wykonawcę. Termin podpisania umowy 4 maja 2017. Planowany termin rozliczenia zadania listopad 2017 r.


17.03.2017

Dzisiaj został ogłoszony przetarg na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego z terminem składania ofert do 3 kwietnia 2017.