Nr projektu 315

Budowa drogi z kostki brukowej betonowej wraz z chodnikiem na odcinku ulicy Kowalskiego we Wrocławiu [WBO 2015]

Głosów: 268

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Uzasadnienie

Projekt ma za zadanie dokończenie budowy ulicy Kowalskiego. Jest to odcinek ulicy który nie posiada nawierzchni z kostki betonowej. Istniejąca nawierzchnia ziemna jest niestabilna oraz dziurawa. Przy drodze powinien znajdować się chodnik. Ze względu na to że przy ulicy znajdują się domy mieszkalne oraz planowana jest rozbudowa osiedla wykonanie tej drogi jest niezbędne dla funkcjonowania mieszkańców tak aby mogli bezpiecznie dojechać oraz dojść do swoich domów.

Droga ma składać się z: podbudowy o gr. ok. 30 cm, piasku o gr. ok. 4 cm, kostki betonowej gr. 8 cm. Obramowanie nawierzchni przewidziano krawężnikiem 15/30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Całkowita długość jezdni w osi wynosi ok. 115 metrów. Powierzchnia do wybrukowania wraz z wjazdami na posesje wynosi ok. 600 m2
Chodnik ma składać się z: podbudowy o gr. 15 cm, piasku o gr. 4 cm, kostki betonowej gr. 6 cm. Obramowanie nawierzchni (zewnętrzne) przewidziano obrzeże 6/20.
Całkowita długość chodnika w osi wynosi ok. 80 metrów. Powierzchnia do jej wykonania wynosi ok: 120 m2
Wszystkie grubości podbudowy i warstwy są podane dla analogicznej sytuacji w innych miejscach oraz z doświadczenia własnego przy realizacji tego typu inwestycji. Dokładną analizę należy przeprowadzić na etapie projektu.

Kosztorys:
Projekt i inne opłaty administracyjne: 10 000,00 zł
Korytkowanie i podbudowa pod drogę: 40 000,00 zł
Droga z kostki: 80 000,00 zł
Korytkowanie i podbudowa pod kostkę: 7 000,00 zł
Chodnik z kostki: 13 000,00 zł

Jako załącznik przesyłamy poglądowy rysunek budowy odcinka drogi i chodnika.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 500.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Oporów

Lokalizacja szczegółowa: ul. Jerzego Kowalskiego, Nazwa obrębu: Oporów (Wrocław), Numer arkusza mapy: 8, Numer działki: 289

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

268

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 268
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 90
Mężczyźni 178

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.