Nr projektu 255

Rybnicka - budowa chodników i parkingów [WBO 2015]

Głosów: 659

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Brak chodników powoduje , że ludzie chodzą środkiem jezdni, również z powodu samochodów, które stoją na poboczu, ponieważ nie mają gdzie parkować. Wykonanie chodników oraz kilkunastu miejsc parkingowych z jednoczesnym jednostronnym zakazem zatrzymywania po stronie północnej na odcinku od Czechowickiej do Opolskiej znacznie poprawi bezpieczeństwo i estetykę tego obszaru. Istniejące dobudówki przy Rybnickiej 22 zostaną zburzone przez Wrocławskie Mieszkania w br. co umożliwi zbudowanie większego parkingu . Nadmieniam, że w części ul. Rybnickiej istnieją już chodniki, a projekt dotyczy tylko ich uzupełnienia.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie ale szczegółowy jego zakres będzie mozłiwy do ustalenia na etapie przygotowywania dokumentacji. Koszt realizacji został oszacowany na 150.000 PLN.

Lokalizacja

Osiedla Księże

Lokalizacja szczegółowa: Wrocław, ulica Rybnicka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

659

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 658
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 361
Mężczyźni 298

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


15.12.2016

Projekt zrealizowany. Wyremontowano nawierzchnię chodnika po północnej stronie na odcinku od skrzyżowania Rybnicka / Czechowicka do nr 54. Dodatkowo, w miejscu, gdzie mieszkańcy skracali sobie drogę w stronę ul. Świątnickiej, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zlecił wybudowanie wygodnego traktu dla pieszych.