Nr projektu 236

Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu do rekreacyjnych sportów strzeleckich (łucznictwo, broń pneumatyczna) w Lesie Osobowickim [WBO 2015]

Głosów: 563

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla rosnącej grupy łuczników terenowych we Wrocławiu i okolicach. Wrocław nie posiada w tej chwili żadnej publicznej i ogólnodostępnej infrastruktury do uprawiania tego sportu dla mieszkańców. Projekt jest pomyślany także pod kątem zbliżających się World Games, gdzie łucznictwo terenowe (Field Archery) będzie jedną z dyscyplin. Skupienie ruchu łuczniczego w jednym, przystosowanym już do tego miejscu (stara wojskowa strzelnica) zwiększy dodatkowo bezpieczeństwo użytkowników oraz osób postronnych.
Na Osobowicach działa Centrum Łucznictwa Tradycyjnego - lokalny klub łuczniczy prowadzony przez autora projektu, Piotra Goneta. W lesie znajduje się już ufundowany przez klub niewielki obiekt łuczniczy - Ścieżka Łucznicza w Lesie Osobowickim. Realizacja projektu wpisuje się w szerszy zamysł stworzenia na Osobowicach unikalnego w skali kraju kompleksu rekreacyjno-treningowego na potrzeby łucznictwa.

Realizacja projektu i powstała dzięki temu przestrzeń umożliwiałaby mieszkańcom miasta uprawianie łucznictwa sportowego, terenowego oraz tradycyjnego, organizację imprez i zawodów łuczniczych a w normalne dni - rekreacyjne strzelanie dla mieszkańców Wrocławia.

Projekt zakłada przede wszystkim uprzątnięcie strzelnicy z gruzu oraz wymianę części nawierzchni strzelnicy. Obecna nawierzchnia to w dużym stopniu kamienie i gruz, który niszczy strzały. Chcielibyśmy, aby powierzchnię strzelnicy stanowiła miękka, pozbawiona kamieni ziemia porośnięta trawą, co zapobiega uszkodzeniom sprzętu łuczniczego.
Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uporządkowania i zabezpieczenia terenu. Koszty jego realizacji oszacowano na 150.000 PLN. Szczegółowy zakres projektu na etapie realizacji.

Lokalizacja

Osiedla Osobowice - Rędzin

Lokalizacja szczegółowa: Las Osobowicki, poniemiecka strzelnica w zarządzie Zieleni Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

563

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 496
Papier 67

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 243
Mężczyźni 320

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.