Nr projektu 153

Montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Marca Polo (od ul. Swojczyckiej do ul. Krzysztofa Kolumba) w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców regionu [WBO 2015]

Głosów: 508

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Projekt dotyczy zamontowania oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Marca Polo we Wrocławiu. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na fakt znacznego zalesienia po obu stronach ulicy. Powoduje to, że przejście tego odcinka po zmierzchu, staje się wyjątkowo niebezpieczne i nieprzyjemne. Na uwagę zasługuje także fakt, iż w okolicy znajduje się wiele firm i zakładów pracy, do których codziennie dojeżdżają ciężkie pojazdy mechaniczne. Obecnie często jesteśmy zmuszeni do korzystania z jezdni, z uwagi na stan nawierzchni chodnika, co niejednokrotnie powoduje niebezpieczne sytuacje. Głównymi beneficjentami tego projektu będą wszyscy, którzy mieszkają w bezpośredniej okolicy (Port Olimpia, Nowy Port), klienci okolicznych firm i zakładów pracy oraz wszyscy kierowcy korzystający z ulicy Marca Polo (poprawa bezpieczeństwa i widoczności pieszych). Zastosowanie nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia LEDowego (podobnego do obecnie zainstalowanego w okolicy osiedla Port Olimpia), znacznie poprawiłoby także efekt wizualny tego nadodrzańskiego bulwaru.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 150.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zakres projektu podobny do nr 664.

Lokalizacja

Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: ul Marca Polo, Swojczyce Swojczyce, AR_26, 21/3 Swojczyce, AR_26, 22

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

508

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 507
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 277
Mężczyźni 231

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.