Nr projektu 150

Boiska do gry w siatkówkę plażową w Parku Skowronim [WBO 2015]

Głosów: 530

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Park Skowroni jest terenem licznie odwiedzanym przez mieszkańców przyległych osiedli. Mieszkańcy przychodzą do parku nie tylko na spacery ale także uprawiać biegi, nordic walking, jazdę na rowerze. Park od wielu lat nie posiada oświetlenia, wystarczającej ilości ławek, utwardzonych ścieżek, brak jest też w nim miejsc przeznaczonych do aktywnego wypoczynku.
Budowa boisk do gry w siatkówkę jest pierwszym i jednym z wielu projektów, który może sprawić iż będzie to miejsce jeszcze chętniej odwiedzane przez wrocławian. Coraz większa popularność siatkówki w Polsce sprawiła że coraz więcej osób zainteresowanych jest czynnym uprawianiem tego sportu do czego brak jest ogólnodostępnych obiektów na terenie Wrocławia.

Beneficjenci: mieszkańcy, młodzież chcąca rozwijać swoje talenty sportowe

Opis projektu:
Teren przeznaczony na boiska to 32 m x 25,8 m;
Boiska ogrodzone siatką o wysokości 4 m;
Wejście na boiska przez furtki umieszczone po przeciwnych stronach terenu;
Wzdłuż ogrodzenia pomiędzy furtkami chodnik z płyty ażurowej oraz ławki;
Teren oświetlony lampami solarnymi pozwalającymi na korzystanie z boisk do późnych godzin wieczornych;
Umieszczenie kamery podłączonej do monitoringu miejskiego celem zapobiegnięcie dewastacji terenu

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt zweryfikowany został pozytywnie z uwagami. Koszt budowy 2 boisk oszacowano na 150.000 PLN ale szczegółowy zakres będzie znany dopiero na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i wtedy też będzie można potwierdzić ostateczną możliwość proponowanego przez lidera zakresu.

Lokalizacja

Osiedla Gaj

Lokalizacja szczegółowa: Park Skowroni, teren przy zbiegu ul.Weigla i Spiskiej, działka Gaj, AR_13, 21

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

530

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 530
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 235
Mężczyźni 295

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.