Nr projektu 436

Rondo na skrzyżowaniu ulic Semaforowej z Centralną. [WBO 2014]

Głosów: 592

Kategoria: droga

Budżet zweryfikowany: 50 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: od 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Nieustannie wzrastająca ilość budynków mieszkalnych zarówno jedno jak i wielorodzinnych w dzielnicy Brochów i jej bezpośrednim sąsiedztwie wywołuje potrzebę usprawnienia przebiegu komunikacji kołowej. Szczególnie obciążona jest ulica Semaforowa gdyż od skrzyżowania z ulicą Centralną w stronę osiedli Grafitowego i Parkowego staje się ona ślepą ulicą.
Po pojawieniu się przedszkola problem przepustowości przedmiotowego skrzyżowania nasilił się bardzo znacząco. Ponadto wzajemny układ krzyżujących się ulic nie umożliwia pełnej widoczności kierowcom pojazdów często doprowadzając do kolizji drogowych. Istotnym utrudnieniem jest również duża ilość pojazdów Nauki Jazdy, ze zrozumiałych względów spowalniających ruch, szczególnie w okresie porannego przesilenia. Wprowadzenie bezkolizyjnego ronda w miejsce istniejącego, źle funkcjonującego skrzyżowania, poprawiłoby znacząco sytuację przepustowości i płynności ruchu, co dałoby się odczuć w całej dzielnicy Brochów.

Komentarz UMW:

W ramach projektu możliwe jest wybudowanie mini ronda analogicznego jak przy ul. Monte Cassino.

Lokalizacja

Osiedle Brochów

Lokalizacja szczegółowa: Wrocław, obręb Brochów, AR 16, 50/3, skrzyżowanie ulic Semaforowej z Centralną

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.