Nr projektu 400

Bezpieczni piesi [WBO 2014]

Głosów: 2 590

Kategoria: droga

Budżet zweryfikowany: 260 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Projekt traktuje o zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych na newralgicznych przejściach dla pieszych (różne lokalizacje w całym mieście). Postulowane zmiany dotyczą wyniesienia zebr lub budowę progów zwalniających bezpośrednio przed nimi. Miejsca zostały wyznaczone na podstawie policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, który w wyniku dostępu do informacji publicznej Komenda Główna Policji rokrocznie przekazuje środowisku społeczników. Wytypowane miejsca były w latach 2007-2012 najniebezpieczniejsze we Wrocławiu (najwięcej ofiar lub najwięcej zdarzeń) spośród wszystkich skrzyżowań i przejść dla pieszych w mieście.

Za uzasadnienie projektu służyć może niedawno uchwalona Wrocławska Polityka Mobilności. Wybrane cytaty, które dowodzą istotności projektu: \"preferowanie rozbudowy infrastruktury (...) pieszej w stosunku do infrastruktury dla transportu samochodowego indywidualnego\", \"zapewnienie priorytetu ruchu pieszego w centrum miasta\", \"dążenie do zapewnienia pieszym poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z przestrzeni z dominującym ruchem pieszych\", \"projektowanie inwestycji transportowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, w szczególności pieszym i rowerzystom\", \"wprowadzanie rozwiązań technicznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego\", \"promowanie wysokiej kultury jazdy\".

Komentarz UMW:

Projekt możliwy do realizacji w części zgłoszonego zakresu. Opinia pozytywna w zakresie:
- Mościckiego - Syjamska - z uwagi na komunikację autobusową możliwe jest zastosowanie wyłącznie progów wyspowych. W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem pieszych.
- Aleja Wiśniowa - Pocztowa - wyniesione przejście dla pieszych, Wydział Inżynierii Miejskiej przygotowuje dokumentacje obejmującą ulicę Pocztową strefą ruchu uspokojonego. W ostatnich 4 latach 4 zdarzenia z udziałem pieszych.
- Litomska - Zachodnia - ulica zachodnią kursuje komunikacja autobusowa stąd brak możliwości wyniesienia przejścia dla pieszych przez ulice Zachodnią , możliwe wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ulicę Litomską. W ostatnich 4 latach 1 zdarzenie z udziałem pieszych.
- Nowodworska - Wojrowicka - możliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Nowodworską . W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem pieszych.
- Powstańców Śląskich - Zaolziańska - możliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Zaolziańską. W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem pieszych.
- Na Ostatnim Groszu - Szybowcowa - możliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Szybowcową. W ostatnich 4 latach 1 zdarzenie z udziałem pieszych.
- Jedności Narodowej - Kluczborska - możliwa budowa progów wyspowych. W ostatnich 4 latach 2 zdarzenia z udziałem pieszych.
- Kiełczowska - Żmudzka - możliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Kiełczowską. W ostatnich 4 latach 3 zdarzenia z udziałem pieszych.
- Kraszewskiego - Reymonta - możliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Kraszewskiego. W ostatnich 4 latach 2 zdarzenia z udziałem pieszych.
- Kasprowicza - Plac Piłsudskiego - możliwa budowa progów wyspowych na ulicy Kasprowicza. W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem pieszych.
- Dębickiego - Trzebnicka - możliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Dębickiego. W ostatnich 4 latach 1 zdarzenie z udziałem pieszych.
Opinia negatywna odnośnie:
- Bajana - Szybowcowa - planowana budowa sygnalizacji świetlnej ( termin realizacji do grudnia 2014). W ostatnich 4 latach 3 zdarzenia z udziałem pieszych.
- Hubska - Świętego Jerzego - ulica Hubska jest drogą kategorii wojewódzkiej, lokalizacja progów winna spełniać przepisy ujęte w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( załącznik do Dz.U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) . W/w przepisy nie dopuszczają stosowania progów zwalniających na drogach wojewódzkich. W ostatnich 4 latach 2 zdarzenia z udziałem pieszych.
- Drobnera -Probusa - skrzyżowanie zostanie objęte sygnalizacją świetlną w ramach przyszłej przebudowy . W ostatnich 4 latach 1 zdarzenie z udziałem pieszych.
- Jaworska - Strzegomska - planowana budowa sygnalizacji świetlnej. W ostatnich 4 latach 2 zdarzenia z udziałem pieszych.
- Ligocka - Obornicka - planowana budowa azylu dla pieszych. W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem pieszych.
- Partyzantów - Dembowskiego oraz Dembowskiego - Okrzei - istniejące przejścia dla pieszych wyposażone jest w azyl dla pieszych, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pieszych. W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem pieszych.

Lokalizacja

Osiedle Wrocław

Lokalizacja szczegółowa: Różne lokalizacje: MOŚCICKIEGO / SYJAMSKA ALEJA WIŚNIOWA / POCZTOWA LITOMSKA / ZACHODNIA (dwa wyniesienia - Litomska od północy i Zachodnia) NOWODWORSKA / WOJROWICKA POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH / ZAOLZIAŃSKA (wyniesienie na Zaolziańskiej) NA OSTATNIM GROSZU / SZYBOWCOWA (Szybowcowa, dwa wyniesienia) JEDNOŚCI NARODOWEJ / KLUCZBORSKA (dwa progi wyspowe na Jedności przed przejściem) KIEŁCZOWSKA / ŻMUDZKA KRASZEWSKIEGO / REYMONTA (Kraszewskiego) KASPROWICZA / PLAC PIŁSUDSKIEGO DĘBICKIEGO / TRZEBNICKA

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.