Nr projektu 173

Droga rowerowa od ul. Oławskiej do pl. Wróblewskiego [WBO 2014]

Głosów: 1 263

Kategoria: rowery

Budżet zweryfikowany: 300 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę jednokierunkowej drogi rowerowej na ul. Traugutta na odcinku od Placu Dominikańskiego do Placu Wróblewskiego. Droga miałaby łączyć fragment ciągu pieszo rowerowego znajdującego się przy Galerii Dominikańskiej z nowo wybudowaną drogą rowerową na Placu Wróblewskiego, a dalej z ul. Pułaskiego.
Inwestycja jest konieczna z uwagi na zwiększony ruch samochodowy na tym odcinku oraz narastające zainteresowanie mieszkańców Wrocławia możliwością wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu. Szerokość jezdni prawdopodobnie wyklucza oddzielenie jej części linią ciągłą, a tylko taka gwarantuje bezpieczeństwo rowerzystom. Na omawianym odcinku ul. Traugutta istnieją natomiast szerokie chodniki, których część może zostać zagospodarowana w proponowany sposób. Wiązałoby się to z likwidacją przydrożnego pasa trawy oraz zwężeniem chodnika, który jednak nadal pozwoliłby na swobodne poruszanie się pieszych.
Beneficjentami inwestycji będą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, w szczególności wschodniej części miasta.

Komentarz UMW:

Niezależnie od WBO, w roku 2014 rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania części drogi rowerowej ujętej we wniosku tj. od Fosy Miejskiej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego. Wykonanie pozostałego odcinka ujętego we wniosku może zostać wykonany w ramach WBO.

Lokalizacja

Osiedle Przedmieście Oławskie

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Traugutta, od ul. Oławskiej do Placu Wróblewskiego, Obręb Południe wzdłuż działek 2/2, 3/2, 97, 91, 39, 42/6

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku. Droga rowerowa od ul. Krasińskiego do pl. Wróblewskiego. Jest to przedłużenie istniejącej infrastruktury w stronę Księża. Trasy mają różną formę na poszczególnych odcinkach: pasów rowerowych, dróg rowerowych oraz jednokierunkowej ścieżki rowerowej.