Budynek po dawnym LO nr 5 przy Grochowej nie jest sprzedawany

Miasto Wrocław obecnie nie prowadzi żadnych działań mających na celu zbycie budynku byłego liceum ogólnokształcącego nr 5 i przystąpi do opracowania koncepcji funkcjonalnej terenu przy ul. Grochowej 13 wraz z przyległymi działkami.

  • fot. maps.google.pl, były budynek LO nr 5 przy ulicy Grochowej


Gmach po byłym już liceum ogólnokształcącym nr 5 obecnie stoi pusty – szkoła została przeniesiona do nowej siedziby. Miasto nie podejmuje działań, których efektem ma być sprzedaż tego obiektu. Co więcej, intencją jest stworzenie „master planu” dla terenu przy ul. Grochowej, który wytworzy w istocie wielofunkcyjną przestrzeń centrotwórczą dla mieszkańców osiedla, o którą tak zabiegają.

Głównym celem przygotowywanej koncepcji będzie odpowiedź na wszystkie zgłaszane przez zainteresowanych potrzeby. Następnie rozważone zostanie przystąpienie do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który zdefiniuje przedmiotową przestrzeń, nawiązując do założeń koncepcji.

– Z pewnością plan uwzględni funkcje społeczne, w tym targowisko oraz miejsce aktywności społecznej, a także infrastrukturę służącą realizacji potrzeb seniorów, z uwagi na wzrastające w tym zakresie potrzeby demograficzne – mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Wrocławia Arkadiusz Filipowski.

Obecnie Biuro Rozwoju Gospodarczego opracowuje koncepcje wspomnianego targowiska, które zostanie zorganizowane na części działek.

– Liczymy, że powstanie legalnego targowiska spowoduje, że przeniosą się na nie osoby, które obecnie można spotkać przy ulicy Jemiołowej – dodaje Arkadiusz Filipowski.

Działki przy Skwierzyńskiej 34A będą przeznaczone na cele społeczne

Dodatkowo miasto przeznaczy działki przy ulicy Skwierzyńskiej 34A na cele społeczne. Gmina Wrocław jest obecnie w procesie odzyskiwania działki i sądowego rozwiązywania umowy wieczystego użytkowania.

– Wszystkie działania pełnomocników Gminy, na które oprócz czynności w procesie składają się m.in. wizje lokalne, a także zabezpieczenie tej nieruchomości poprzez wpisanie do księgi wieczystej zakazu jej zbywania, podejmowane są i będą z najwyższą starannością, aż do zakończenia postępowania sądowego w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego – komentuje rzecznik prasowy UM Wrocławia.

Gmina podtrzymuje swoje stanowisko w procesie, widząc szanse na jego pomyślne zakończenie. Oczywiście w szczególności ma na uwadze potrzeby mieszkańców Osiedla Gajowice. Zarówno budynek, jak i przyległy teren zielony, po wykonaniu niezbędnych prac porządkowych i modernizacji z powodzeniem, w uzgodnieniu z Radą Osiedla, może realizować funkcje społeczne.

Zgłoś uwagę