Blokowanie kart płatniczych w systemie URBANCARD? Wyjaśniamy

Komunikat o blokadzie karty oznacza, że poprzednio wykonana w systemie transakcja zakończyła się odmową pobrania środków z konta bankowego Pasażera. W takim przypadku kasownik podczas próby dokonania płatności za bilet wyświetli komunikat:
„Karta zastrzeżona w systemie URBANCARD. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta".


Jakie są najczęstsze powody blokowania zbliżeniowej karty płatniczej w systemie Urbancard?

 • utrata ważności karty (data ważności karty płatniczej jest zapisana na karcie),
 • niewystarczająca wysokość środków na koncie bankowym,
 • przekroczony dzienny limit transakcji zbliżeniowych (gdy dzienny limit kwotowy lub wartościowy dla transakcji zbliżeniowych niewymagających autoryzacji kodem PIN  jest ustawiony w systemie bankowym na niskim poziomie, pasażer może ten limit przekroczyć, a transakcja będzie nieudana. Rekomendujemy bieżącą kontrolę liczby i wysokości transakcji lub ewentualne zwiększenie obowiązujących limitów),
 • zablokowana lub niedostępna funkcja płatności zbliżeniowych (gdy funkcja płatności zbliżeniowych jest zablokowana w systemie informatycznym banku, rekomendujemy kontakt z bankiem w celu jej odblokowania)

Pasażerze 

zwróć uwagę na działania, które możesz sam kontrolować. Bieżący monitoring środków dostępnych na koncie, weryfikacja liczby i wartości przeprowadzonych transakcji lub daty ważności Twojej zbliżeniowej karty płatniczej pomogą uniknąć sytuacji, w której Twoja karta płatnicza będzie musiała być zablokowana w systemie URBANCARD.

Jak odblokować zbliżeniową kartę płatniczą?

Aby dokonać spłaty istniejącego długu Pasażer powinien udać się ze swoją kartą płatniczą do jednego z Biur Obsługi  Klienta:

 • ul. Grabiszyńska 9, 53-501 Wrocław, pon.– pt.: 8.00-18.00; sob.: 9.00 - 14.00
 • ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, pon.– pt.: 8.00-18.00
 • ul. Ładna 1c, 50-353 Wrocław, pon.– pt.: 8.00-18.00
 • al. Kromera 21a, 51-163 Wrocław (Biuro Obsługi Pasażera MPK), pon.– pt.: 8.00-19.00
 • ul. Świeradowska 22,50-559 Wrocław (Biuro Obsługi Pasażera MPK), pon.– pt.: 8.00-19.00

W Biurze Obsługi Klienta nastąpi odczyt transakcji biletowych dokonanych przy użyciu danej karty oraz umożliwione zostanie uregulowanie należności. Odblokowanie karty płatniczej w systemie URBANCARD nastąpi automatycznie po spłacie zadłużenia.

Prowadzone są prace, aby odblokowania karty można było przeprowadzić samodzielnie, bez konieczności wizyty w BOKu.

Gdzie wyjaśnić wątpliwości?

 • Biuro Obsługi Klienta URBANCARD (tel. +48 71 34 11 200, adres e-mail: bok@urbancard.pl)
 • Wydział Transportu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu (tel. +48 71 777 88 80, adres e-mail: wtr@um.wroc.pl).


Zgłoś uwagę