Bezpłatny transport na wybory prezydenckie 2015 we Wrocławiu

Tradycyjnie, tak jak przy okazji innych wyborów – gmina zapewnia osobom niepełnosprawnym transport do lokalu wyborczego podczas drugiej tury wyborów prezydenckich 2015. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku, 18 maja do niedzieli, 24 maja.

  • Bezpłatny transport na wybory prezydenckie 2015 we Wrocławiu

    Bezpłatny transport na wybory prezydenckie 2015 we Wrocławiu, fot. jr


Osoba, dysponująca zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności lub mająca problemy z poruszaniem się, wraz z opiekunem, będzie mogła skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze.

Od 18 do 24 maja zgłoszenie można podać telefonicznie lub wysłać e-mailowo na adres Miejskiego Biura Wyborczego: mbw@um.wroc.pl lub tel. 71 777 78 83; tel. 71 777 79 07.

W dniu wyborów, o godzinie wyjazdu decydować będzie kolejność przyjęcia zgłoszenia.

Osobie niepełnosprawnej w głosowaniu, na jej prośbę, może pomagać inna osoba, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania.

Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – wniosek do 19 maja

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wykaz siedzib OKW wraz z wykazem ulic – tutaj.

W tym celu należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego. Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia, najpóźniej do 19 maja.

Wybory prezydenckie 2015 – serwis specjalny

Jak głosować by głos był ważny i na jaką pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne (bezpłatny transport do lokali wyborczych, nakładki w alfabecie Braille’a)?– m.in. na te pytania można znaleźć odpowiedź w przygotowanym przez nas serwisie specjalnym dotyczącym wyborów na prezydenta RP we Wrocławiu.

Druga tura wyborów prezydenckich 2015 we Wrocławiu odbędzie się 24 maja. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21.Zgłoś uwagę