Bezpłatne szkolenie na dziennego opiekuna

Wrocławskie Centrum Integracji prowadzi rekrutację na bezpłatne 160-godzinne szkolenie dla kandydatów na Dziennego Opiekuna.


W szkoleniu na Dziennego Opiekuna może uczestniczyć osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria formalne:

  • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  • posiada, na terenie miasta Wrocławia, warunki lokalowe, zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Osoby z minimum średnim wykształceniem otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny i Regulamin rekrutacji) należy złożyć do czwartku 12 października 2017 r. do godziny 13.00 we Wrocławskim Centrum Integracji (ul. Strzegomska 49, I piętro, pokój 23a). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia, zgodnie z preferencjami kandydatów, wstępnie przewidziany jest na 15 października 2017 r. Zajęcia w ramach szkolenia odbywać się będą w trybie wieczorowo-weekendowym.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby, a zwłaszcza osoby, które nie posiadają kwalifikacji, o których mowa w Art. 38 pkt 1, a chciałyby świadczyć opiekę nad dziećmi do lat 3 jako Dzienny Opiekun.

Osoba do kontaktu:

Joanna Maciejewska-Kościk
Koordynator
Wrocławski Opiekun Dzienny

Wrocławskie Centrum Integracji
Ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
Tel. 71 782 35 19Zgłoś uwagę