Bezpłatne porady dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw

22 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, wprowadzony w Polsce  na początku 2003 roku. Dzień ten rozpoczyna działania prowadzone pod hasłem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, których celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu przyłącza się do akcji organizując specjalne dyżury w Zespole Terenowej Pracy Socjalnej przy ul. Braniborskiej 6. W Punkcie Informacyjnym, który tam powstał, codziennie będą dyżurować pracownicy socjalni, udzielający bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym w wyniku pobić, kradzieży, wyłudzeń, gwałtów czy oszustw. Pierwszy dyżur miał miejsce dziś, kolejne będą prowadzone codziennie, aż do piątku 28 lutego.

  • 23.02.2021 r. w godzinach 08.00 do 10.00, Katarzyna Tubacka ul. Braniborska 6-8 pok. nr 11 tel. 71-77-25-989 katarzyna.tubacka@mops.wroclaw.pl
  • 24.02.2021 r. w godzinach 13.00 do 15.00, Tadeusz Michałowski ul. Braniborska 6-8 pok. nr 11 tel. 71-77-25-989 tadeusz.michalowski@mops.wroclaw.pl
  • 25.02.2021 r. w godzinach od 8.00 do 10.00, Janusz Kucab ul. Braniborska 6-8 pok. nr 6 tel. 71-77-25-997 janusz.kucab@mops.wroclaw.pl
  • 26.02.2021 r. w godzinach 08.00 do 10.00, Adam Ambroży ul. Braniborska 6-8 pok. nr 6 tel. 71-77-25-997 adam.ambrozy@mops.wroclaw.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również ciągłe działania w tym zakresie, kierowane przede wszystkim do ofiar przemocy domowej.

MOPS przeciwdziała przemocy

Od 2011 roku we Wrocławiu przy MOPS działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest skoordynowanych działań przedstawicieli różnych służb i instytucji po to, by wspólnie przeciwdziałać przemocy. Zespół powołuje grupy robocze, które pracują bezpośrednio z rodzinami dotkniętymi i zagrożonymi przemocą, podejmują działania mające na celu zatrzymanie przemocy, zajmują się zarówno doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc. Zespół koordynuje również Wrocławską Kampanię Przeciwdziałania Przemocy Biała Wstążka, która odbywa się co roku na przełomie listopada i grudnia. MOPS prowadzi także Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, które powstało w 2013 roku. W tym miejscu osoby w trudnej sytuacji, np. w wyniku przemocy domowej, mogą znaleźć nie tylko dach nad głową, ale także bezpłatne, specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Z ośrodkiem można kontaktować się całą dobę: tel. 71 796 40 85, GG: 48973264, Skype: oik_wroclaw, mail: stop.przemocy@mops.wroclaw.pl.

Osoby pokrzywdzone mogą także korzystać Telefonu Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - 512 198 939, który również jest czynny całą dobę.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to czas, w którym chcemy zachęcić pokrzywdzonych, by nie bali zgłaszać się po pomoc – mówi Michał Szydłowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. – Chcemy pokazać im, gdzie i w jaki sposób mogą tę pomoc uzyskać. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do skorzystania z bezpłatnych porad do naszego punktu przy ulicy Braniborskiej 6-8.

Podobne działania prowadzą w tym tygodniu także inne instytucje: Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy czy Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.Zgłoś uwagę