Bezpłatna rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Jak się zgłosić?

We Wrocławiu ruszyły zapisy na bezpłatne tygodniowe i dwutygodniowe rehabilitacje dla osób z niepełnosprawnościami. Organizuje je Fundacja „Potrafię Pomóc” w ramach projektu „Interdyscyplinarna pomoc dla samodzielności”.

  • Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

    Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, źródło: pixabay.com


Integracja sensoryczna, ćwiczenia na sali, logopedia czy terapia widzenia. To wybrane z kilkunastu terapii, z jakich korzystać będą mogli niepełnosprawni mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska, w ramach bezpłatnych pakietów rehabilitacyjnych.

– Zajęcia zostaną dobrane indywidualnie do potrzeb konkretnej osoby. Będą trwały od tygodnia do dwóch, od poniedziałku do piątku. Dla uczestników terapii to szansa na intensywną rehabilitację, ale też pomoc psychologiczną czy prawną – mówi Tomasz Skowronek, koordynator projektu.

Kto może skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji?

W bezpłatnych zajęciach mogą uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o określonym stopniu niepełnosprawności. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w pierwszej połowie listopada br.  

– Do projektu będą kwalifikowane osoby ze schorzeniem narządu ruchu, wzroku, słuchu. Także z chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością sprzężoną czy autyzmem. Przyjmujemy zarówno dorosłych, jak i dzieci – dodaje Tomasz Skowronek.

Sesje terapeutyczne organizowane będą w ramach współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Interdyscyplinarna pomoc dla samodzielności”. Odbywać się będą w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego.

Jak się zapisać?

Aby zgłosić się do projektun należy wypełnić kwestionariusz za pośrednictwem strony www.potrafiepomoc.org.pl lub przynieść go osobiście, w formie papierowej, do siedziby Fundacji „Potrafię Pomóc” przy ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu (piętro II).

Po zakwalifikowaniu danej osoby, terapeuta ustali indywidualny plan rehabilitacji i zaplanuje harmonogram spotkań.Zgłoś uwagę