Bezpłatna pomoc prawna we Wrocławiu – harmonogram 2018 [LISTA]

Od początku roku 2016 na terenie Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. We Wrocławiu dostępnych jest 26 takich punktów. Na spotkanie można umówić się telefonicznie lub online na stronie www.npp.wroclaw.pl . Prezentujemy harmonogram spotkań. 


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w 2018 r. we Wrocławiu zostało utworzonych 26 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Spośród 26 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 13 prowadzonych jest przez adwokatów i radców prawnych, a 13 przez organizacje pozarządowe.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać również doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Rezerwacja – telefonicznie lub online

Wizytę w punkcie nieodpłatej pomocy prawnej możesz umówić telefonicznie pod numerem tel. 71 777 77 77 lub online - TUTAJ.

Na stronie internetowej wystarczy wybrać adres jednego z 26 punków nieodpłatnej pomocy prawnej, określić godzinę spotkania i podać swój adres mailowy dla potwierdzenia wizyty. Co ważne, w formularz zgłoszeniowym zaznaczone są zarezerwowane już terminy spotkań.

Dla kogo?

Pomoc mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • osoby, które ukończyły 65 lat;
 • młodzież do 26 roku życia;
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 • kobiety w ciąży.

Co obejmuje pomoc?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jaki zakres prawa obejmuje pomoc?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatna pomoc prawna we Wrocławiu – adresy, godziny pracy [LISTA]

Umów się na spotkanie poprzez Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca tel. +48 71 777 77 77

nr punktu

Jednostka w której znajduje się punkt

adres

dni i godziny

obsada

1

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6

pn.-pt. 11.00-15.00

adwokaci

2

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6

pn.-pt. 15.00-19.00

adwokaci

3

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Szczytnicka 47

pn.-pt. 16.00-20.00

adwokaci

4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia

ul. Rydygiera 43

 pn.-pt. 8.00-12.00

adwokaci

5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia

ul. Rydygiera 43

pn.-pt. 12.00-16.00

adwokaci

6

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia

ul. Rydygiera 43

pn.-pt. 16.00-20.00

adwokaci

7

Rada Osiedla Krzyki-Partynice

ul. Wiosenna 14

pn.-pt. 12.00-16.00

radcy prawni

 

8

Rada Osiedla Powstańców Śląskich

ul. Gajowicka 96a

pn.-pt. 12.00-16.00

radcy prawni

 

9

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Szczytnicka 47

pn.-pt. 8.00-12.00

radcy prawni

 

10

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Szczytnicka 47

pn.-pt. 12.00-16.00

radcy prawni

 

11

budynek Urzędu Miejskiego

al. Kromera 44

pn.-pt. 8.00-12.00

radcy prawni

 

12

budynek Urzędu Miejskiego

al. Kromera 44

pn.-pt. 12.00-16.00

radcy prawni

 

13

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Szczytnicka 47

pn.-pt. 16.00-20.00

adwokaci, radcy prawni

14

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Szczytnicka 47

pn.-pt. 8.00-12.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację: pozarządową, adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa

15

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Szczytnicka 47

pn.-pt. 12.00-16.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa

16

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Rękodzielnicza 1

pn.-pt. 8.00-12.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa

17

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Rękodzielnicza 1

pn.-pt. 12.00-16.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa

18

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Ignuta 125 ul. Ignuta 125

pn.-pt. 8.00-12.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa

19

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

 

pn.-pt. 8.00-12.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową:adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa

20

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Ignuta 125

pn.-pt. 8.00-12.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową

21

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Ignuta 125

pn.-pt. 12.00-16.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową

22

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Ignuta 125

pn.-pt. 12.00-16.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa

23

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Ignuta 125

pn.-pt. 12.00-16.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa

24

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Ignuta 125

pn.-pt. 16.00-20.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa

25

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Ignuta 125

pn.-pt. 16.00-20.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa

26

lokal w zasobie powiatu M. Wrocław

ul. Ignuta 125

pn.-pt. 16.00-20.00

punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową: adwokaci, radcy prawni, magistrzy prawa, doradca podatkowy

Czytaj – więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

19-25 lutego 2018 r. – tydzień pomocy pokrzywdzonym

Jakie przysługują nam prawa i gdzie szukać pomocy prawnej – między innymi na te pytania bezpłatnie będą odpowiadać prawnicy. Od 19 do 25 lutego, po raz 17. w całym kraju obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.Zgłoś uwagę