Bez motywacji finansowej nie pobudzimy wynalazczości

Uczelnie w Polsce


Przyznanie naukowcom praw majątkowych do wynalazków ma zachęcić ich, aby więcej wysiłku wkładali w prace wynalazcze - mówiła w TVP Info minister nauki Barbara Kudrycka. Uwłaszczenie naukowców zakłada projekt nowelizacji ustawy o uczelniach.- W tej chwili mamy taki dualizm - prawa autorskie należą do naukowca, natomiast prawa majątkowe należą do instytucji, w której pracuje, np. do uczelni. W wielu krajach takie rozwiązania, jak obecnie w Polsce, obowiązują, ale też są kraje, które mają zupełnie inną sytuację. Przywilej naukowca obowiązuje np. w Szwecji czy we Włoszech, ale są też kraje takie jak Niemcy czy Dania, w których od naukowca zależy, czy chce korzystać z praw majątkowych, czy nie - mówiła Kudrycka.

Przywilej naukowca lub uwłaszczenie naukowców to element planowanej przez resort nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Według projekt nowelizacji, który podlega właśnie konsultacjom społecznym, właścicielem praw majątkowych do wynalazku miałby zostać jego autor, a instytucja, w której jest zatrudniony otrzymywałaby udział w zyskach, jako zapłatę za wykorzystanie jej infrastruktury i kadr.

Projekt budzi wątpliwości środowiska akademickiego. Jak tłumaczył we wtorek przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, według nowych przepisów pracownikowi przysługiwałoby prawo do wynalazku, a uczelni miałoby przysługiwać 10-25 proc. zysków w przypadku komercjalizacji wynalazku. Czytaj więcej...Zgłoś uwagę