Badanie Klimatu Rowerowego we Wrocławiu

Wrocław został zgłoszony do Badania Klimatu Rowerowego, którego zadaniem jest zebranie opinii o jakości warunków korzystania z roweru w mieście. Rowerzyści mogą wypełnić anonimową ankietę online, w której w skali 1-6 oceniają warunki panujące w swoim mieście lub gminie.


Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF). Badanie rozpoczyna się 5.11 i potrwa do 20.12. Aby raport był wiarygodny autorzy zakładają, że - w przypadku miasta wielkości Wrocławia - ankiety musi wypełnić co najmniej 200 osób.

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju - do tegorocznej edycji badania zgłosiło się ponad 50 miejscowości. Opinie cylistów są bardzo ważne, ponieważ może to poprawić warunki jazdy rowerem po Wrocławiu, a zarazem podnieść standard jakości przestrzeni publicznej.

Jak wziąć udział w badaniu?

Narzędziem jest ankieta dostępna w wersji papierowej oraz online, zawierająca 27 pytań podzielonych na 5 obszarów tematycznych. W badaniu może wziąć udział każdy.

Wyniki zostaną przekazane osobom kształtującym politykę rowerową i zarządcom ruchu ważną informację zwrotną.

Ankieta onlineZgłoś uwagę