Atrakcyjność inwestycyjna aglomeracji wrocławskiej

Jakie sektory gospodarki są priorytetowe dla Dolnego Śląska i jakie są perspektywy rozwoju tego regionu? Na ten temat dyskutowano podczas seminarium „Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska jako miejsce inwestycji”, organizowanego przez partnerów inicjatywy „Invest in Wroclaw” – Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, JP Weber oraz HRK.


Seminarium, które odbyło się 16 lutego w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, przyciągnęło ponad 60 uczestników, wśród których znaleźli się reprezentanci firm działających na naszym rynku oraz przedstawiciele władz miasta i instytucji otoczenia biznesu. Kluczową częścią spotkania było przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród kilkudziesięciu inwestorów z Dolnego Śląska oraz omówienie analiz sektorowych.

- Dolny Śląsk i aglomeracja wrocławska to atrakcyjna lokalizacja dla wielu przedsiębiorców, którzy już prowadzą, rozbudowują lub planują swoje inwestycje. Przy podejmowaniu wielu decyzji niezbędna jest jednak odpowiednia wiedza i znajomość rynku. Z tego powodu postanowiliśmy, z jednej strony przeprowadzić badania ankietowe wśród inwestorów, a z drugiej, wykorzystując nasze doświadczenie, stworzyć zbiorcze opracowania branżowe. Mamy nadzieję, że będą one stanowić kompendium wiedzy na temat naszego regionu – mówi Jędrzej Piechowiak, Partner JP Weber. „Warto podkreślić również fakt, iż sporządzone przez partnerów Invest in Wroclaw analizy są pierwszymi tak szeroko przeprowadzonymi badaniami dla naszego regionu” – dodaje Łukasz Czajkowski, Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej

Atrakcyjność aglomeracji oceniono na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród ponad 30  inwestorów, zarówno z sektora produkcyjnego jak i usługowego, o polskim i zagranicznym kapitale. W ramach badań rozpatrywano ważność 18 czynników atrakcyjności inwestycyjnej. Do najważniejszych aspektów, które inwestorzy rozważali przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji we Wrocławiu należą: wielkość i jakość zasobów pracy, znajomość języków obcych, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz koszty pracy. Propozycje działań, które pomogłyby zdynamizować rozwój aglomeracji, to w opinii ankietowanych: poprawa dostępności infrastruktury transportowej i połączeń telekomunikacyjnych oraz rozwijanie kadry pracowników na terenie aglomeracji wrocławskiej. Do głównych konkurentów Wrocławia na etapie podejmowania lokalizacji inwestycji zaliczono Warszawę, Kraków, Poznań oraz Pragę.

Analizy sektorowe

Uczestnikom seminarium zaprezentowano raporty na temat najbardziej rozwijających się sektorów w regionie Wrocławia, do których należą: motoryzacja, elektronika, chemia i farmaceutyka, inżynieria mechaniczna, IT, BPO, sektor spożywczy. Wszystkie te branże posiadają różne punkty ciężkości, każda z nich może się jednak poszczycić liczną liczbą inwestorów zagranicznych, którzy podjęli działalność w naszym regionie. Branże z sektora produkcyjnego cechują się wieloletnią tradycją, które nadal prężnie się rozwijają. Sektor IT oraz BPO ma natomiast stosunkowo młodszą, ale w ostatnich latach bardzo dynamiczną historię, o czym świadczy chociażby sam fakt wzrostu zatrudnienia, np. w sektorze BPO w przeciągu dwóch lat 2012-2014 zatrudnienie wzrosło o 68%. Jak dodaje Patryk Chrzan - menedżer wrocławskiego oddziału HRK  – „Wrocławski rynek pracy jest jednym z najszybciej rozwijających się i najlepiej zrównoważonych rynków w Polsce”.

Inicjatywa Invest in Wroclaw

Projekt zainicjowany został przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz firmę doradczą JP Weber. Jego głównym elementem jest portal informacyjny www.invest-in-wroclaw.pl, który został uruchomiony w listopadzie 2013 r. Inicjatywa zakłada także organizację szeregu seminariów lokalnych i zagranicznych. W ramach projektu w roku 2014 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej prowadziła ponad 20 projektów inwestycyjnych, zarówno z branży produkcyjnej, jak i usługowej, z czego aż 14 zakończyło się decyzją o ulokowaniu bądź rozwoju działalności na terenie aglomeracji wrocławskiej.

- Rok 2015 zakłada dalszy rozwój inicjatywy poprzez organizowanie różnego rodzaju kampanii, m.in. w Niemczech, Francji i Danii, oraz pozyskiwanie dalszych partnerów, którzy staną się ambasadorami projektu. Wrocław ma ogromny potencjał gospodarczy. Mamy nadzieję, że uda się nam o tym przekonać jak największą liczbę firm zagranicznych – dodaje Łukasz Czajkowski.

Wszystkie opracowania i raporty w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) dostępne są na stronie www.invest-in-wroclaw.pl.Zgłoś uwagę