Archiwum wybitnego fredrologa w Ossolineum

Listy, prace naukowe prof. Bogdana Zakrzewskiego w zbiorach Zakładu Narodowego

 • Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego - dar dla Ossolineum fot. Tomasz Walków

  Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego - dar dla Ossolineum fot. Tomasz Walków

 • Prof. Zakrzewski był także wybitnym fredrologiem. Przyczynił się do renowacji kaplicy Fredrów w Rudkach i powtórnego pogrzebu Aleksandra Fredry. Dokumentacja tego wydarzenia trafiła do Ossolineum fot. Tomasz Walków

  Prof. Zakrzewski był także wybitnym fredrologiem. Przyczynił się do renowacji kaplicy Fredrów w Rudkach i powtórnego pogrzebu Aleksandra Fredry. Dokumentacja tego wydarzenia trafiła do Ossolineum fot. Tomasz Walków

 • Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego fot. Tomasz Walków

  Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego fot. Tomasz Walków

 • Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego fot. Tomasz Walków

  Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego fot. Tomasz Walków

 • Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego fot. Tomasz Walków

  Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego fot. Tomasz Walków

 • Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego fot. Tomasz Walków

  Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego fot. Tomasz Walków

 • Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego fot. Tomasz Walków

  Archiwum prof. Bogdana Zakrzewskiego fot. Tomasz Walków


Barbara Zakrzewska, wdowa po zmarłym dwa lata temu profesorze Bogdanie Zakrzewskim,  we wtorek 3  grudnia podpisała umowę darowizny, na mocy której Ossolineum otrzymało archiwum naukowe uczonego.

Archiwum składa się z 26 tek prac naukowych  i różnych materiałów warsztatowych  z nimi związanych oraz 40 tek korespondencji, dwóch tek z materiałami takimi jak: recenzje prac, sprawozdania, pisma urzędowe.  Całość mieści się w 68 tekach.

- Jego archiwum będzie w tym samym dziale, co rękopisy wybitnych poetów romantycznych, którymi się zajmował – mówił dr Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum.

Przekazane prace naukowe dotyczą tematów, będących przez dziesięciolecia w kręgu zainteresowań prof. Zakrzewskiego. Wyróżnia się zwłaszcza zespół maszynopisów prac i materiałów dotyczących Mickiewicza i „Pana Tadeusza” – książek „Natus est Pan Tadeusz”, „Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora”, „Potomstwo Pana Tadeusza” oraz artykułów drukowanych w „Pamiętniku Literackim” i książkach, np. „O Panu Tadeuszu inaczej”. Pracom tym towarzyszą materiały warsztatowe, w szczególności fotografie i kopie tekstów źródłowych z bibliotek polskich i ukraińskich.  Prof. Zakrzewski był także wybitnym fredrologiem i w znacznym stopniu przyczynił się do renowacji kaplicy Fredrów w Rudkach i powtórnego pogrzebu Aleksandra Fredry. Dokumentacja tego wydarzenia, w tym fotograficzna, zajmuje dwie teki , liczne są także artykuły poświęcone komediopisarzowi i jego rodzinie.  Śladem zainteresowania profesora Juliuszem Słowackim jest maszynopis książki „Paszport wolności czyli Słowacki na Śląsku” oraz artykuły i notatki dot. Słowackiego.

- Bardzo dużo materiałów, w tym listów dotyczy twórczości Aleksandra Fredry – podkreślała Barbara Zakrzewska. – Mój mąż miał to szczęście, że mógł pracować z potomkami Fredry – jego prawnukami Janem Szeptyckim i Anną Szeptycką. Ich uwagi były dla niego bardzo cenne i wiele razu pomagały w ustaleniu różnych faktów z biografii komediopisarza – dodała profesorowa Zakrzewska. – Przekazałam też zbiór korespondencji skupiający się wokół „Pamiętnika literackiego”, którego mąż był redaktorem naczelnym. Pisali i publikowali w nim wybitni poloniści i badacze polskiej literatury z Polski i świata – wyjaśniła. – Cieszę się, że udało mi się spełnić życzenie męża, który zadecydował o przekazaniu swojego archiwum do Ossolineum.

Wśród korespondentów prof. Zakrzewskiego  pojawiają się nazwiska znanych badaczy literatury romantycznej i innych wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych ostatniego półwiecza, z którymi znajomość sięgała nieraz czasów studenckich. Licznie reprezentowane jest wrocławskie środowisko, ale nie tylko. Wśród korespondentów są m.in.:  Maria Janion, Czesław Hernas, Mieczysław Inglot, Roman Kaleta, Mieczysław Klimowicz, Jacek Kolbuszewski, Julian Krzyżanowski, Zdzisław Libera, Tadeusz Mikulski, Janusz Pelc, Stanisław Pigoń, Marian Pollak, Jan Trzynadlowski, Kazimierz Wyka. Pojawiają się też nazwiska znanych literatów jak Marian Brandys, Tymoteusz Karpowicz, Wojciech Żukrowski oraz potomkowie Aleksandra Fredry, Anna i Jan Kazimierz Szeptyccy.

Profesora Zakrzewskiego, przy okazji przekazania archiwum, wspominali jego wychowankowie prof. Janusz Degler i prof. Marian Ursel.

Ak

 Zgłoś uwagę