Język maszyn

Aplikacja mrówkaGo

Aplikacja do drugiej części "Języka maszyn" - do pobrania

 

Punktem odniesienia ruchu w pierwszej części projektu była scena. Obiekt był przesuwany w górę, w dół, w prawo, w lewo, niczym pionek na szachownicy. Kierunki wyznaczane były w odniesieniu do sceny.

Na tym etapie za punkt odniesienia uznawać będziemy sam obiekt. Wszelkie kierunki określane będą przez obiekt, który – niczym osoba patrząca przed siebie – może iść do przodu, obracać się w prawo lub w lewo. W celu przećwiczenia nowego modelu ruchu, warto powtórzyć na macie część ćwiczeń opisanych w poprzednim rozdziale. Różnica polegać będzie na tym, że uczniowie wydający polecenia, muszą przyjąć perspektywę poruszającego się po scenie ucznia.

Drugim, nowym, elementem jest zmiana notacji. W miejsce dotychczasowych strzałek używać będziemy znaków literniczych znajdujących się na klawiaturze komputera i dostępnych w podstawowych edytorach tekstu. Zmiana ta jest jednym z etapów łagodnego przeprowadzania uczniów od zapisów intuicyjnych do notacji abstrakcyjnej, stosowanej w prawdziwym programowaniu.

 Aplikacja MrówkaGo

W celu uruchomienia aplikacji MrówkaGo należy zainstalować Octave i GUI Octave. Instrukcja instalacji.

Dlaczego korzystamy ze środowiska Octave?

1. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym.

2. Język programowania jest identyczny z językiem programowania MATLAB-a, który jest jednym z najczęściej używanych na świecie środowisk obliczeń inżynierskich.

3. Składnia języka jest bardzo prosta i podobna do składni graficznego języka programowania podstawowej aplikacji projektu – KoLo. W związku z tym doskonale nadaje się jako kontynuacja nauki programowania w kolejnym, bardziej zaawansowanym etapie przygody z Językiem maszyn.

4. Octave jest interpreterem, co zwalnia programistę z troszczenia się o szczegóły techniczne nieistotne na początkowym etapie nauki programowania.

5. Octave na bieżąco wykonuje program zapisany w postaci pliku tekstowego, co uzmysławia uczącemu się bezpośredni związek między kodem źródłowym a tym, co wykona maszyna.

6. Octave jest językiem skryptowym (związanym z konkretnym środowiskiem uruchomieniowym), a obecnie jest to coraz bardziej popularny sposób tworzenia aplikacji.Zgłoś uwagę