Antysmogowe działania rządu

Rząd planuje zakazać sprzedaży najbardziej trujących pieców i ograniczyć obrót węgla złej jakości. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, jako szef Unii Metropolii Polskich, apelował o to w lutym tego roku w liście do ministra środowiska.


– Jako prezydent Wrocławia i prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmian przepisów mających wpływ na jakość powietrza – pisał w liście do ministra Rafał Dutkiewicz.

To bardzo ważna deklaracja polskiego rządu. Nasz kraj, jako jeden z nielicznych nie ma jeszcze takich regulacji w prawie. Planowane przez ministerstwa przepisy mają wejść w życie od przyszłego roku.

Zapowiadane regulacje dotyczą kotłów najgorszej klasy – tzw. kopciuchów. Według danych, które podaje „Gazeta Wyborcza”, w kraju mamy takich kotłów ponad 3,5 miliona, a każdego roku sprzedaje się kolejnych 150 tys. W naszym kraju nie ma żadnych wymogów z nimi związanych, dlatego produkowane w naszym kraju piece nie trafiają do innych krajów tylko na rodzimy rynek – dodatkowo zanieczyszczając powietrze. Trujące pyły PM10 i PM2,5, a także rakotwórczy benzo(a)piren pochodzą właśnie z najgorszych dla środowiska kotłów.

Przepisy mają wejść w życie od 2017 roku, ale wymiana „kopciuchów” ma trwać przez kilka lat. Regulacje mają objąć kotły na paliwa stałe o mocy poniżej 1 MW. Dopuszczone do użytku mają być dopuszczone tylko piece automatyczne, które dzięki budowie nie dopuszczają np. do spalenia śmieci.

Nowe regulacje będą dotyczyć także jakości sprzedawanych paliw stałych: węgla kamiennego, brykietów, pelletów zawierających co najmniej 90% węgla kamiennego, paliw bezdymnych i odpadów węglowych: mułów i flotokoncentratów .

Przypomnijmy, że o takie rozwiązania już na początku tego roku apelował do ministerstwa Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. „Szczególnie pilne wydaje się opracowanie przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży detalicznej, standardów emisyjnych dla kotłów domowych instalacji grzewczych oraz wprowadzenia narzędzi skutecznej kontroli przestrzegania tych wymogów” – pisał wówczas w liście do ministra środowiska. W tym liście Dutkiewicz przedstawiał jeszcze inne konieczne rozwiązania legislacyjne, które mają pomóc w walce o czyste powietrze.

W maju br. został przedstawiony także plan wymiany pieców na paliwa stałe w budynkach ZZK. Przygotowana jest specjalna mapa, na podstawie której pracownicy ZZK wraz z zarządcami odwiedzają mieszkańców i namawiają ich na wymianę pieców w ramach programu „Kawka”. Do wymiany jest łącznie ok. 30 tys. „złych pieców”, z czego około 23 tys. w zasobie komunalnym. W ciągu 5 lat planowana jest wymiana pieców w budynkach zasobu komunalnego.

Zgłoś uwagę