Ankieta dla przedsiębiorców

Zapraszamy przedstawicieli dolnośląskich przedsiębiorstw do wypełnienia ankiety. Pozwala ona uzyskać dostęp do wsparcia udzielanego w ramach DSWP – pogłębionych audytów technologicznych oraz wdrożeń wzorniczych.

 

 

Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego (DSWP) to projekt wzmacniający współpracę przedsiębiorców i projektantów wzornictwa przemysłowego. Efektem tej współpracy jest zwiększenie innowacyjności dolnośląskich produktów i usług oraz transferu wiedzy z uczelni do gospodarki. Projekt realizowany jest wspólnie przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Wrocław oraz Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, a kierowany jest do projektantów, pracowników naukowych  oraz przedsiębiorstw z Dolnego Śląska.

 

 

Na projekt składają się następujące narzędzia wsparcia tej współpracy.

 

  1. Warsztaty z zakresu wzornictwa przemysłowego

W ramach projektu organizowane są trzy rodzaje warsztatów:

  • dla przedstawicieli przedsiębiorstw – 4 edycje,
  • dla projektantów (w tym przedstawicieli nauki) – 4 edycje,
  • sieciujące, na których mogą spotkać się z sobą zarówno podmioty świadczące, jak i mogące korzystać z usług wzorniczych – 8 edycji.

 

  1. Wzornicze audyty technologiczne

Audyty wzornicze DSWP mają dwa poziomy szczegółowości:

  • audyt wstępny (internetowy),w formie ankiety internetowej (patrz poniżej), która pozwala zbadać podstawową wiedzę i doświadczenia danego przedsiębiorcy w zakresie współpracy z projektantami wzornictwa przemysłowego;
  • wzorniczy audyt technologiczny (pogłębiony), jest specjalistyczną usługą świadczoną przez ekspertów z danej branży w przedsiębiorstwie, analizującą potencjał    sukcesu     rynkowego    danego    przedsiębiorstwa   związanego z rozwojem jego produktów i usług przy wykorzystaniu wiedzy wzorniczej;

Projekt przewiduje przeprowadzenie 40 wzorniczych audytów technologicznych (pogłębionych), które kończą się rekomendacją (pozytywną lub negatywną) w zakresie zastosowania narzędzia wdrożeń wzorniczych.

Dostęp do audytów wstępnych jest nieograniczony – wystarczy wypełnić prostą ankietę zamieszczoną poniżej. Jest  to krok  niezbędny, aby uzyskać wsparcie w ramach audytów technologicznych oraz wdrożeń wzorniczych.

 

  1. Wdrożenia wzornicze

Narzędzie "wdrożenia wzornicze w przedsiębiorstwach", to wsparcie projektowe/eksperckie  dla   przedsiębiorstw w zakresie opracowania nowego lub rozwoju obecnego produktu lub usługi zgodnie z rekomendacjami z wzorniczych audytów technologicznych (pogłębionych).

Polegają one na świadczeniu przez jednostkę naukową nieodpłatnych usług wzorniczych oraz usług towarzyszących (np. materiałoznawczych, prototypowania, technologicznych, marketingowych,  prawnych).   Wartość    wsparcia   dla    pojedynczego   przedsiębiorstwa w ramach wdrożeń wzorniczych DSWP może wynosić maksymalnie 30 000 zł.

 

  1. Centrum Innowacji i Design

Centrum będzie utworzoną w ramach ASP Wrocław jednostką organizacyjną, odpowiedzialną za koordynację współpracy między nauką a biznesem w zakresie usług projektowych. Przedsiębiorcy będą tu mogli uzyskać bezpłatne konsultacje z zakresu  wzornictwa przemysłowego, a także nawiązać  kontakt z ekspertami z poszczególnych specjalizacji. Centrum Innowacji i Design zarządzać będzie specjalną platformą internetową kojarzącą przedsiębiorców i projektantów w celu prowadzenia wspólnych projektów biznesowch.

 

5.      Wydarzenia informacyjne i promocyjne z zakresu wzornictwa przemysłowego

Projekt przewiduje organizację konferencji, seminariów i wystaw promujących wykorzystanie wiedzy wzorniczej dla wzmacniania konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. Wydarzenia te organizowane te są w czterech podregionach Dolnego Śląska: jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim i wrocławskim.

Zapraszamy przedstawicieli dolnośląskich przedsiębiorstw do wypełnienia poniższej ankiety. Pozwala ona uzyskać dostęp do wsparcia udzielanego w ramach DSWP – pogłębionych audytów technologicznych oraz wdrożeń wzorniczych.

 

 

 

 

 

Zgłoś uwagę