Amazon rusza za miesiąc

Rozmowa z Kerrym Personem, dyrektorem operacyjnym na Europę Środkową i Wschodnią koncernu Amazon

  • Amazon pod Wrocławiem ruszy 28 października

    Amazon pod Wrocławiem ruszy 28 października


  • Kończą się przygotowania do otwarcia polskich centrów koncernu. Czy wszystkie zostaną otwarte w terminie?  

- W przypadku trzeciego centrum, znajdującego się pod Wrocławiem, które miało zostać uruchomione w przyszłym roku, prace zostały zakończone przed planowanym terminem, dzięki czemu możliwe będzie jego wcześniejsze uruchomienie. W połowie września do Poznania dotarł już pierwszy transport towarów, a do Wrocławia dotrze w poniedziałek. Również proces rekrutacyjny przebiega bardzo sprawnie. Wrocławskie centra zostaną otwarte 28 października 2014 r. Dzień później to pod Poznaniem.

  • Czym będzie się różniła działalność polskich centrów Amazona od tych na zachodzie Europy i w USA?

- Ich zadania będą podobne. Różnić się będzie jedynie wygląd centrów. Konstrukcja budynków  w Polsce uwzględnia wszystko, czego nauczyliśmy się w ciągu ostatniej dekady przy innych otwarciach. Tym razem wprowadziliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań opartych na naszych wcześniejszych doświadczeniach. Przykładowo wszystkie centra w Polsce mają klimatyzację, co w przypadku tak duże obiektów rzadko się zdarza. Posiadają również stołówkę i pomieszczenia, gdzie pracownicy mogą spędzać przerwy. Polskie centra logistyczne mają również ogromne tarasy, gdzie pracownicy będą mogli odpocząć.

  • Co brali Państwo pod uwagę wybierając na lokalizację centrów logistycznych właśnie Wrocław i Poznań? Dlaczego akurat w stolicy Dolnego Śląska powstaną dwa takie obiekty?

- Istnieje wiele czynników wpływających na nasze decyzje dotyczące lokalizacji nowego centrum logistycznego. Przede wszystkim dążymy do tego, by centrum było umiejscowione jak najbliżej klientów. Chodzi tu zwłaszcza o  szybką dostawę. Nowe centra mają kluczową rolę w naszej Europejskiej Sieci Centrów Logistycznych. Świetna lokalizacja kraju – bliskość kluczowych rynków na północy, wschodzie, południu oraz w centrum Europy, jak również znakomita baza zatrudnienia były głównymi powodami, dla których Amazon postanowił wejść do Polski. Oba miasta –Wrocław i Poznań – mają nie tylko szybko rozwijającą się infrastrukturę, lecz również korzystne połączenia z sąsiadującymi krajami. Co więcej, są one ważnymi ośrodkami akademickimi. Bardzo cenne było także wsparcie samorządów dla naszych projektów.

  • Czy jest to dla Państwa inwestycja długoterminowa, czy też jest to związane jedynie z niezbyt wysokimi kosztami pracy w Polsce?

- Amazon postanowił otworzyć centra logistyczne w Polsce ze względu na rosnące zapotrzebowanie wśród klientów w Europie. Zostaną one włączone do Europejskiej Sieci Centrów Logistycznych, przez co traktujemy je jako długoterminową inwestycję. Co szczególnie istotne, nie planujemy zamknięcia jakiegokolwiek z pozostałych centrów logistycznych w Europie.

  • Pracownicy na stanowiskach produkcyjnych w Polsce zarobią 12,5-13 zł brutto za godzinę pracy. Tymczasem ich koledzy w Niemczech ok. 9 euro. Skąd ta różnica?

 - Podobnie jak we wszystkich innych miejscach na świecie, przeprowadziliśmy szczegółową analizę, aby zidentyfikować strukturę płac. Naszym celem jest zaoferowanie pracownikom we wszystkich krajach pensji, która przewyższa średnią stawkę  za porównywalną pracę w regionie. Ponieważ warunki na poszczególnych rynkach pracy, jak również koszty utrzymania różnią się, naturalną rzeczą jest to, że wynagrodzenia muszą być dostosowane do lokalnych potrzeb.

  • Niedawno zachodnie media zarzucały koncernowi nie najlepsze praktyki panujące w niektórych magazynach firmy m.in. inwigilację pracowników, surowe kary za drobne przewinienia, złe warunki socjalne, czy łamanie prawa pracy. Czy polscy pracownicy tego unikną?

- Zarówno klienci Amazon, jak i nasi potencjalni pracownicy mogą być pewni, że oferujemy dobre warunki pracy. Przywiązujemy dużą wagę do stanu zdrowia naszych pracowników i utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa w pracy. Oferujemy dodatkowe szkolenia i elastyczny grafik, umożliwiający łączenie  pracy ze studiami, a także duże możliwości rozwoju kariery.Zgłoś uwagę