Alfred Jahn


 

Alfred Jahn

Geograf i polarnik, twórca wrocławskiej szkoły geomorfologicznej. Jako rektor Uniwersytetu Wrocławskiego poparł strajkujących studentów w marcu 1968 roku. Przewodniczył Społecznemu Komitetowi Odbudowy Panoramy Racławickiej.

 

Geographer and polar explorer, founder the geomorphological school in Wroclaw. As a provost 01 Wroclaw University he supported striking students in March 1968. He presided over the Social Committee for the Rebuilding of the Racławice Panorama.

  Zobacz na mapie:Pokaż Wroclawskie Tablice na większej mapie
Zgłoś uwagę