Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi [PROGRAM]

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi będzie tematem konferencji, w której weźmie udział blisko 100 osób – specjalistów związanych z rynkiem pracy, lekarzy, przedstawicieli instytucji i organizacji zrzeszających pracodawców.

  • praca

    fot. ilustracyjne


Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy organizuje 10 czerwca konferencję „Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej – fakty i mity”. Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, w Hotelu im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2.

Program:

godz. 9.30 – 10 rejestracja uczestników konferencji.

godz. 10 – 11.30 wystąpienia prelegentów:

Monika Kwil-­‐Skrzypińska, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, otwarcie konferencji, przywitanie uczestników.

lek. med. Ewa Bartecka-Piłasiewicz, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie psychiatrii „Możliwości i bariery pracy osób z zaburzeniami psychicznymi".

lek. med. Jacek Borys, Psychiatra „Choroba psychiczna – czy koniecznie śmierć zawodowa? Walka z perspektywy pacjenta”.

mgr Danuta Włodarska-­‐Hackemer, Psycholog kliniczny „Trudności wewnętrzne z jakimi muszą radzić sobie w pracy osoby z doświadczeniem choroby psychicznej i możliwości ich pokonywania”.

mgr Bożena Zimoch, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności „Wskazania do zatrudnienia w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, jako element procesu reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych”.

dr n. med. Jolanta Ziółkowska, Przewodnicząca Komisji Lekarskich ZUS „Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością psycho-­‐somatyczną”.

godz. 11.30 – 12 przerwa kawowa.

godz. 12 – 12.50 wystąpienia prelegentów:

Dariusz Jadczyk, Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie zrzeszonej w Konfederacji Lewiatan „Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej w praktyce”.

Małgorzata Gorący, Wiceprezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Koordynator „Wrocławskiego Programu Zatrudniania Wspomaganego TRENER PRACY” „Kiedy niemożliwe staje się możliwe – z doświadczeń trenerów pracy wspomaganej”.

Aleksandra Jabłońska, Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu „Działania CIiPKZ na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej”.

godz. 12.50 – 13.30 dyskusja i zakończenie.Zgłoś uwagę