Aktywizacja i szkolenia osób z niepełnosprawnościami

Blisko 30 wrocławskich organizacji pozarządowych zdobyło dofinansowanie ze środków PFRON na prowadzenie m.in.: warsztatów i zespołów aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami, a także na organizację szkoleń dla członków ich rodzin i opiekunów. Zajęcia odbywać się będą od 10 maja do końca 2021 r.  

  • Aktywizacja niepełnosprawnych

    Aktywizacja niepełnosprawnych, źródło: pixabay.com


Działania pozarządowych organizacji skupiać się będą przede wszystkim na społecznej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami oraz integrowaniu ich ze społecznością lokalną, wzmacnianiu niezależności ekonomicznej czy umiejętności komunikowania się, a także na przeciwdziałaniu dyskryminacji. 

– Jednym z naszych zadań jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na różnych płaszczyznach i pomaganie im w prowadzeniu godnego życia. Dlatego, wybierając organizacje, zależało nam na tym, aby prowadzone przez nich działania obejmowały szeroki zakres działań społecznej rehabilitacji – mówi Anna Bytońska, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Czytaj też:Michał Piechel: Pomagać niepełnosprawnym i ich rodzinom

Ponadto organizacje będą prowadzić również: poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne, a także kampanie informacyjne i imprezy kulturalne oraz sportowe. 

– Ważną kwestią jest godność osób z niepełnosprawnościami, którą rozumiem jako pełną możliwość uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym – mówi Paweł Parus, prezes z Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, który od ponad 20 lat porusza się na wózku. – Dlatego tak ważne jest podnoszenie poziomu jakości życia naszego środowiska, zarówno poprzez likwidację barier architektonicznych jak i zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami, czyli likwidację stereotypów – dodaje.  

Czytaj też: Pomoc dla osób niepełnosprawnych z programu Aktywny Samorząd

Organizacje wyłonione zostały w drodze konkursu pt. „Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON” organizowanego przez wrocławski MOPS. Na ich działania przeznaczonych zostanie ponad 1 mln złotych.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach i warsztatach powinny zgłaszać się bezpośrednio do ichorganiatorów.

Lista organizacjiZgłoś uwagę