Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu zainaugowała rok akademicki

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, która pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 października 2017 roku (wcześniej jako Wyższa Szkoła Oficerska), 2 października zainaugurowała nowy rok akademicki. Uroczystość miała miejsce w Narodowym Forum Muzyki.

 • fot. Patryk Załęczny

 • fot. Patryk Załęczny

 • fot. Patryk Załęczny

 • fot. Patryk Załęczny

 • fot. Patryk Załęczny

 • fot. Patryk Załęczny

 • fot. Patryk Załęczny

 • fot. Patryk Załęczny

 • fot. Patryk Załęczny

 • fot. Patryk Załęczny

 • fot. Patryk Załęczny


Wczoraj, 1 października, tuż przy pomniku Aleksandra Fredry na wrocławskim Rynku studenci wspólnie odśpiewali „Gaudeamus igitur”, czym uroczyście zainaugorowali nowy rok akademicki 2018/2019. Jednak każda z uczelni obchodzi to akademickie święto także indywidualnie. Dziś, 2 października w Narodowym Forum Muzyki uroczyście rok akademicki rozpoczęli studenci Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki.

fot. Patryk Załęczny

– Inauguracja to szczególny czas dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają edukację, wkraczając także w dorosłe życie. Serdecznie was witam w murach Akademii Wojsk Lądowych. Gratuluję samodyscypliny oraz kontroli nad własnymi słabościami, które umożliwiły przejście niełatwej selekcji prowadzonej na początkowym etapie studiów w AWL. Traktujcie to, jako pierwszy, bardzo wazny, a przede wszystkim zdany egzamin – mówił w trakcie uroczystości rektor-komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

1. rocznica powołania do grona uczelni akademickich

Akademia Wojsk Lądowych obchodzi w tym roku także pierwszą rocznicę powołania do grona uczelni akademickich. – Zbiega się ona z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Jest to dla nas wyjątkowy czas, w którym wspominamy chlubne tradycje naszych poprzedniczek – dodał rektor-komendant.

fot. Patryk Załęczny

W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości, a wstępem do inauguracji był pokaz wyszkolenia wojskowego oraz koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który wykonał kilka utworów powstałych w czasach zaborów. Zgodnie z tradycją studenci odśpiewali także pieśń żaków „Gaudeamus Igitur” oraz „Pieśń rycerską”.

Uroczyste ślubowanie i wykład inauguracyjny

Następnie uroczyste ślubowanie odczytał prorektor ds. dydaktycznych, a złożyli je oczywiście studenci pierwszego roku. Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie nagród rektora-komendanta.

fot. Patryk Załęczny

Uroczystości zakończył wykład inauguracyjny „Honorable Leadership in the Profession of Arms” wygłoszony przez byłego superintendenta Akademii Wojskowej w West Point gen. broni Roberta L. Caslena.

Rok akademicki 2018/2019 w Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki rozpoczyna 2095 studentów.Zgłoś uwagę