Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych jest jest uczelnią cywilno-wojskową, prowadzącą dwustopniowe studia na trzech kierunkach.

 

Adres ul. Czajkowskiego 109,
51-150 Wrocław

Telefon 71 76 58 151, 71 76 58 576

Faks 71 76 58 151

Adres e-mail:rekrutacja@awl.edu.pl

Strona www: www.awl.edu.pl

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu - kierunki studiów

Nazwa kierunku

Wymagane przedmioty maturalne/ Kryteria przyjęcia

Studia wojskowe

Zarządzanie

O przyjęcie na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w AWL może ubiegać się kandydat (ka), który (a):

 • nie był (a) karany (a) sądownie
 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (orzeczoną przez Wojskową Komisję Lekarską i Pracownię Psychologiczną) 
 • posiada co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby 
 • posiada świadectwo dojrzałości 
 • zda egzamin wstępny.

Zasady rekrutacji (na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych):

Etap I: analiza dokumentów.

Etap II: wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka (lub fizyka, lub chemia, lub informatyka) oraz język angielski; test ze znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego; sprawdzian (test) sprawności fizycznej.

Etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia cywilne:

I stopień

Zarządzanie

wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: matematyka /lub fizyka, chemia, informatyka, WOS, geografia/; język obcy nowożytny.

 

Inżynieria Bezpieczeństwa

wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: historia /lub WOS, geografia/; język obcy nowożytny.

 

Bezpieczeństwo Narodowe

wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: matematyka /lub fizyka, chemia, informatyka/; język obcy nowożytny.

Logistyka

wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: historia /lub WOS, geografia, matematyka, fizyka, chemia, informatyka/; język obcy nowożytny.

II stopień*

Zarządzanie

Kierunki preferowane

 • Zarządzanie
 • Ekonomia
 • Informatyka i ekonometria
 • Finanse i rachunkowość
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Logistyka
 • Stosunki międzynarodowe
 • Europeistyka

Inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych

Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunki preferowane

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Europeistyka
 • Zarządzanie
 • Inżynieria bezpieczeństwa

Inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych

Bezpieczeństwo Narodowe

Kierunki preferowane

 • Inżynieria bezpieczeństwa

Inne kierunki techniczne

* Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny uzyskany na jednym z niżej wymienionych preferowanych kierunków studiów. W każdym przypadku dziekan określa różnice programowe i  sposób ich rozliczenia.

Do góry

AWL Wrocław - zasady rekrutacji

Studia wojskowe: przyjęcie na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się kandydat (ka), który (a):

 • nie był (a) karany (a) sądownie
 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (orzeczoną przez Wojskową Komisję Lekarską i Pracownię Psychologiczną)
 • posiada co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby
 • posiada świadectwo dojrzałości
 • zda egzamin wstępny.

Etap I: analiza dokumentów.

Etap II: wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka (lub fizyka, lub chemia, lub informatyka) oraz język angielski; test ze znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego; sprawdzian (test) sprawności fizycznej. Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość kandydata, obejmuje następujące konkurencje:

dla mężczyzn:

 • bieg na dystansie 1000 m;
 • bieg wahadłowy 10x10 m;
 • podciąganie na drążku wysokim w nachwycie;
 • pływanie 50 m stylem dowolnym;

dla kobiet:

 • bieg na dystansie 800 m;
 • bieg zygzakiem – „koperta”;
 • zwis na ugiętych ramionach na czas;

Etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Studia cywilne:

 • zarządzanie - wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: matematyka /lub fizyka, chemia, informatyka, WOS, geografia/; język obcy nowożytny.
 • bezpieczeństwo narodowe - wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: historia /lub WOS, geografia/; język obcy nowożytny.
 • inżynieria bezpieczeństwa - wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: matematyka /lub fizyka, chemia, informatyka/; język obcy nowożytny.
 • logistyka - wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: historia /lub WOS, geografia, matematyka, fizyka, chemia, informatyka/; język obcy nowożytny. 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji TUTAJ

Kontakt do działu rekrutacji:
Katarzyna Borowska, Mirosław Socha, Martyna Szymczak
tel. 71 765 85 76
tel./fax. 71 765 81 51

rekrutacja@awl.edu.pl

Do góry

Opis uczelni

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu jest uczelnią cywilno-wojskową, prowadzącą dwustopniowe studia na trzech kierunkach. AWL Wrocław stawia szczególny nacisk na wiedzę praktyczną, poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia i praktyki, które kompleksowo przygotują studenta do przyszłej pracy w zawodzie.

Studiowanie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu to nie tylko zdobywanie wiedzy w konkretnej dziedzinie, to przede wszystkim nauka na kierunkach gwarantujących w przyszłości znalezienie atrakcyjnej pracy.

Studenci AWL mają możliwość korzystania z:

 • płatnych staży,
 • paneli dyskusyjnych z pracodawcami,
 • wykładów otwartych praktyków biznesu,
 • kształcenia na odległość,
 • profesjonalnych porad Doradcy Zawodowego,
 • krytego basenu,
 • hali sportowej,
 • siłowni,
 • kortów tenisowych,
 • boiska do gier zespołowych,
 • stadionu lekkoatletycznego,
 • ośrodka szkolenia górskiego „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie,
 • ośrodka jeździeckiego „Raków”,
 • wsparcia merytorycznego „Biura Karier i Erasmusa AWL”.

W ramach Ruchu Studenckiego prowadzona jest działalność kół naukowych, sekcji zainteresowań, organizowane są sympozja, studenci uczestniczą w licznych projektach badawczych. Dzięki sekcjom zainteresowań studenci mogą rozwijać swoje pasje, takie jak: nurkowanie, wspinaczka wysokogórska, Krav Maga (walka w bliskim kontakcie), narciarstwo, strzelanie paintballowe, jazda konna. Istnieje również możliwość publikacji artykułów w Zeszytach Naukowych Ruchu Studenckiego.

Do góry

Wróć do katalogu uczelni wyższych

Zgłoś uwagę