Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych jest jest uczelnią cywilno-wojskową, prowadzącą dwustopniowe studia na trzech kierunkach.

 

Adres: ul. Czajkowskiego 109,
51-150 Wrocław

Telefon Dział Rekrutacji: 71 261 658  576,

Faks: 71 261 658 151

Adres e-mail: rekrutacja@awl.edu.pl

Strona www: www.awl.edu.pl

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu - kierunki studiów / zasady rekrutacji

Studia wojskowe kończą się nominacją na pierwszy stopień oficerski oraz stopniem magistra inżyniera na wybranym kierunku:
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • dowodzenie,
 • logistyka.
 
O przyjęcie na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się osoba (na studia oficerskie przyjmuje się mężczyzn i kobiety), która:
 • nie była karana sądownie;
 • ma obywatelstwo polskie;
 • ma odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (orzeczoną przez Wojskową Komisję Lekarską i Pracownię Psychologiczną);
 • ma co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby;
 • zdała maturę;

Etap I: analiza dokumentów.

Etap II: wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka (lub fizyka, lub chemia, lub informatyka) oraz język angielski; test ze znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego; sprawdzian (test) sprawności fizycznej. Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość kandydata, obejmuje następujące konkurencje:

dla mężczyzn:

 • bieg na dystansie 1000 m;
 • bieg wahadłowy 10x10 m;
 • podciąganie na drążku wysokim w nachwycie;
 • pływanie 50 m stylem dowolnym;

dla kobiet:

 • bieg na dystansie 800 m;
 • bieg zygzakiem – „koperta”;
 • zwis na ugiętych ramionach na czas;
 • pływanie 50 m stylem dowolnym;

Etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Studia cywilne:

 • zarządzanie;
 • bezpieczeństwo narodowe;
 • inżynieria bezpieczeństwa;
 • logistyka;
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (cyberbezpieczeństwo)

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji TUTAJ

Kontakt do działu rekrutacji:
Katarzyna Borowska, Mirosław Socha, Martyna Szymczak
tel. ">261 658  576

rekrutacja@awl.edu.pl

Do góry

Opis uczelni

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu jest uczelnią cywilno-wojskową, prowadzącą dwustopniowe studia na trzech kierunkach.

AWL Wrocław stawia szczególny nacisk na wiedzę praktyczną, poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia i praktyki, które kompleksowo przygotują studenta do przyszłej pracy w zawodzie.

Studenci AWL mają możliwość korzystania z:

 • płatnych staży,
 • paneli dyskusyjnych z pracodawcami,
 • wykładów otwartych praktyków biznesu,
 • kształcenia na odległość,
 • profesjonalnych porad Doradcy Zawodowego,
 • krytego basenu,
 • hali sportowej,
 • siłowni,
 • kortów tenisowych,
 • boiska do gier zespołowych,
 • stadionu lekkoatletycznego,
 • ośrodka szkolenia górskiego „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie,
 • ośrodka jeździeckiego „Raków”,
 • wsparcia merytorycznego „Biura Karier i Erasmusa AWL”.

W ramach Ruchu Studenckiego prowadzona jest działalność kół naukowych, sekcji zainteresowań, organizowane są sympozja, studenci uczestniczą w licznych projektach badawczych. Dzięki sekcjom zainteresowań studenci mogą rozwijać swoje pasje, takie jak: nurkowanie, wspinaczka wysokogórska, Krav Maga (walka w bliskim kontakcie), narciarstwo, strzelanie paintballowe, jazda konna. Istnieje również możliwość publikacji artykułów w Zeszytach Naukowych Ruchu Studenckiego.

Do góry

Wróć do katalogu uczelni wyższych

Zgłoś uwagę