Abolicja w ZUS-ie tylko do czwartku!

Tylko do czwartku, 15 stycznia, można się starać o umorzenie zaległości składkowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić osoby, prowadzące działalność gospodarczą, które mają należności wobec ZUS za lata 1999-2009. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą.


Ustawa abolicyjna z 2012 r. umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i na fundusz pracy – od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Warunkiem jest to, że nie mogą to być zaległe składki za zatrudnionych pracowników. Ale uwaga – ZUS nie umorzy zaległości bez wniosku dłużnika.

– We Wrocławiu mamy 4851 wniosków od przedsiębiorców w sprawie umorzenia należności. Z tego tytułu, do końca ubiegłego roku, ZUS darował swoim dłużnikom 23 375 910,65 zł – mówi Iwona Kowalska, rzecznik prasowy ZUS Oddział we Wrocławiu.

Według szacunków, w całym kraju z abolicji może skorzystać nawet pół miliona przedsiębiorców. Najczęściej są to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

O wprowadzenie abolicji zabiegały organizacje przedsiębiorców. Ich zdaniem w latach 1999-2009 przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą bazowali na złej interpretacji przepisów i płacili niższe składki. Średnie zaległości wobec ZUS to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

– Ten, komu składki zostaną umorzone, będzie miał mniej środków zgromadzonych na koncie emerytalnym, a tym samym otrzyma niższą emeryturę – dodaje Iwona Kowalska.

Kogo dotyczy ustawa abolicyjna?

Ustawa abolicyjna dotyczy osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:

• osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

• twórców lub artystów,

• osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu,

• wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich.

Dla matek abolicja bezterminowa

Z abolicji i to bezterminowo mogą skorzystać kobiety, które od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r., prowadząc działalność gospodarczą, korzystały z urlopu macierzyńskiego i nie opłacały składek.Zgłoś uwagę