MPK kupi tramwaje PESY [WIZUALIZACJE]

MPK Wrocław rozstrzygnęło dzisiaj przetarg na zakup nowych  niskopodłogowych tramwajów, wygrała je polska firma PESA. Oznacza to, że w drugiej połowie przyszłego roku na wrocławskie torowiska wyjedzie co najmniej 6 takich tramwajów, co stanowi pierwszy krok zakupów nowego taboru w latach 2014 – 2018.

  • Wizualizacja jednej z wielu propozycji malowania nowego wrocławskiego tramwaju. MPK planuje jednak, aby wrocławska PESA była jednokolorowa – w kolorze ciemnoniebieskim. materiały MPK Wrocław

  • Wizualizacja jednej z wielu propozycji malowania nowego wrocławskiego tramwaju. MPK planuje jednak, aby wrocławska PESA była jednokolorowa – w kolorze ciemnoniebieskim. materiały MPK Wrocław

  • Wizualizacja jednej z wielu propozycji malowania nowego wrocławskiego tramwaju. MPK planuje jednak, aby wrocławska PESA była jednokolorowa – w kolorze ciemnoniebieskim. materiały MPK Wrocław


Nowe wrocławskie tramwaje mają pochodzić z rodziny TWIST. Będą 3-członowe i jako pierwsze w naszym mieście w stu procentach niskopodłogowe. Oznacza to nie tylko łatwiejsze wsiadanie do pojazdów, ale również przemieszczanie się po nich bez barier - typu schodki, czy krawężniki. PESA pomieści 222 pasażerów i oferuje 58 miejsc siedzących. Ma długość 32 metrów i szerokość 2,4 m.
 - Wyposażona jest w system odzyskiwania energii z hamowania, dzięki któremu energia będzie mogła trafiać z powrotem do sieci trakcyjnej i być wykorzystywana przez znajdujące się na tym samym odcinku trakcji inne tramwaje – mówią przedstawiciele MPK Wrocław.
PESA jest również przystosowana pod montaż superkondensatorów, które mogą magazynować energię odzyskiwaną z hamowania i wykorzystywać ją np. przy rozruchu tramwaju obniżając koszty jego eksploatacji. 

Miasto zapewni spółce środki na sfinalizowanie zakupu sześciu pojazdów za kwotę około 50 milionów złotych i zawarcie umowy z producentem wyłonionym w przetargu tj. firmą PESA Bydgoszcz S.A. W przetargu założono możliwość zakupu od 6 do 25 sztuk tramwajów w zależności od wysokości dofinansowania ze środków UE.

 - Wprawdzie instytucje dzielące unijne dotacje nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie dofinansowania projektu, którego częścią jest zakup nowych tramwajów dla Wrocławia, ale z uwagi na bardzo duże szanse na uzyskanie dofinansowania, oraz potrzebę unowocześniania wrocławskich tramwajów, miasto zdecydowało się na wsparcie finansowe tej inwestycji - mówią przedstawiciele przewoźnika.

Nie tylko tramwaje

Zakup tramwajów jest jednym z elementów składowych projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II (w skr. ZSTS II) czyli kontynuacji inwestycji Etapu I obejmujących m.in. budowę linii na Gaj i Kozanów, modernizacje infrastruktury torowej oraz zakupy nowych tramwajów dwukierunkowych.

Etap II planowany jest do współfinansowania ze środków UE na w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, czyli musi być zakończony i rozliczony w roku 2015.  - W ramach obecnego II etapu realizowanych jest osiem zadań składowych, w tym przebudowy torowisk w ul. Skłodowskiej-Curie, Przyjaźni, Krupniczej i Nowowiejskiej, a także wymiana rozjazdów na nowoczesne, sterowane automatycznie oraz zakupy nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych – wylicza Zbigniew Komar, zastępca departamentu Infrastruktury i Gospodarki.

Nowe torowiska

Część z inwestycji realizowanych w ramach projektu jest już zakończona. Nowe całkowicie niskopodłogowe i klimatyzowane tramwaje marki PESA wyjadą na ulice Wrocławia w drugiej połowie 2015 r. Warto też wspomnieć, że Miasto przygotowuje szereg projektów z zakresu rozwoju komunikacji miejskiej do dofinansowania w nowej perspektywie budżetowej UE tj. na lata 2014-2020. Będą to takie przedsięwzięcia jak: budowa połączenia tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Długiej i Starogroblowej, stanowiąca alternatywę dla trasy tramwajowej w ul. Legnickiej, budowa torowiska w ul. Hubskiej od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej, a także dalsze zakupy nowoczesnych pojazdów dla wrocławskiego MPK. Trwają również prace nad usprawnieniem połączeń komunikacyjnych innych rejonów Miasta np. osiedla Jagodno, czy obszaru Hali Stulecia, a także nad integracją połączeń kolejowych i tramwajowych w aglomeracji. Nowością będzie realizacja Projektu METROBUS na osiedle Nowy Dwór – wydzielonej trasy autobusowej.  Powyższe przedsięwzięcia są planowane do współfinansowania z funduszy UE w ramach programów krajowych i regionalnych.

Zgłoś uwagę