7. spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście

Spotkanie dla wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na współegzystowaniu zwierząt i ludzi w naszym mieście.


Idea, cel spotkań: Diagnoza i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących życia, funkcjonowania i kondycji zwierząt w środowisku dużego miasta.
Obecność zwierząt w społeczeństwie miejskim to kwestia zarówno zwierząt wolno żyjących, hodowanych i zamieszkujących w gospodarstwach domowych oraz dzikich. Jedne z nich umilają naszą codzienność, są wsparciem w naszym życiu inne bywają zagrożeniem. Zachowanie odpowiednich zasad współistnienia, bezpieczeństwa, pielęgnacji, zdrowia itp. to warunek konieczny, aby obecność zwierząt w mieście była odbierana jako pożyteczna i cenna. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest dobra komunikacja i dialog pomiędzy miłośnikami i profesjonalistami zajmującymi się światem zwierząt oraz odpowiednimi służbami, organizacjami i mieszkańcami miasta.

Główny temat spotkania:

  • kontynuacja;
  • dyskusja o sytuacji i problemach społecznych opiekunów kotów wolno żyjących (status prawny, bezpieczeństwo, ewidencja, relacje społeczne);
  • rola organów administracji publicznej, rad osiedli, służb, instytucji i podmiotów pozarządowych oraz innych uczestników życia społecznego  w realizacji programu na rzecz ochrony zwierząt.

Termin: poniedziałek, 27 lutego 2017, w godz. 13:00 - 15:00  
Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65, sala konferencyjna

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.plZgłoś uwagę