5-6 lipca – drugi etap rekrutacji do przedszkoli

5 i 6 lipca trwa dodatkowa rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami. Rekrutacja odbywa się bez narzędzi elektronicznych.


Rodzice na złożenie papierowego podania mają dwa dni. Wnioski można złożyć do trzech placówek, kryteria są takie same, które obowiązywały w elektronicznym etapie rekrutacji. Kryteria.

Na chętnych czeka kilkaset miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach. Sprawdź wolne miejsca.

Harmonogram

  • 5-6.07.2017 r. w godz. 8.00-15.00 można złożyć wniosek do przedszkoli, które po rekrutacji elektronicznej dysponują wolnymi miejscami.
  • 21.07.2017 r. lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 24-25.07.2017 w godz. 8.00-15.00 można złożyć w przedszkolu ewentualną rezygnację z miejsca w placówce, do której dziecko się dostało.
  • 27.07.2017 r. ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte.
  • 31.08.2017 r. listy dzieci przyjętych do przedszkoli.

Warto pójść do szkoły

W tym roku zaledwie 6 procent sześciolatków pójdzie do szkoły do klasy pierwszych. – Jeżeli więcej dzieci pójdzie do szkoły lub zerówek przy szkołach, to tym więcej będzie miejsc w przedszkolach. Dlatego namawiam rodziców, aby zdecydowali się posłać dziecko do szkoły lub zerówki przy szkołach, bo to im daje gwarancję, że w tej szkole dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie – mówił Jarosław Delewski, dyr. Departamentu Edukacji UM Wrocławia, podczas podsumowania elektronicznego etapu rekrutacji.

Zgłoś uwagę