5 mln na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ponad 50 firm skorzysta z pożyczek Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG”

Do 200 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki może otrzymać każde małe i średnie przedsiębiorstwo z Dolnego Śląska, planujące rozwijać swoją działalność. Umożliwi to Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., która właśnie podpisała umowę operacyjną w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE.
Umowa ta jest kolejną, w ramach Konkursu na Produkt Finansowy Pożyczka Globalna. Kwota wsparcia przekazana w ramach umowy wynosi 5 mln zł i przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju około 52 przedsiębiorstw.
- Mogą o nią wnioskować małe i średnie firmy, prowadzące działalność na terenie Dolnego Śląska – mówi Justyna Florczyk, doradca z Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. – Choć zwykle pomagamy przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w okolicy Legnicy, coraz częściej zwracają się do nas również firmy z Wrocławia. Mogą one liczyć na maksymalnie 200 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki. Może być ona przeznaczona np. na zakup lub remont nieruchomości oraz maszyn i urządzeń, które pomogą im rozwinąć prowadzoną działalność.
-Inicjatywa JEREMIE ma na celu pomoc w szczególności tym firmom, które na rynku komercyjnym miałyby trudności z uzyskaniem kredytów – twierdzi Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego. - Po podpisaniu kolejnej umowy zwiększyła się wartość środków przekazanych pośrednikom finansowym na wsparcie dla MŚP i jestem przekonany, że wspólnie będziemy mogli cieszyć się nowymi inwestycjami.
Dzięki podpisaniu umowy z agncją „ARLEG”, łączna wartość wszystkich umów zawartych z pośrednikami finansowymi w województwie dolnośląskim wyniesie blisko 458 mln zł.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. funkcjonuje od 1991r. Jej głównym celem jest prowadzenie działalności o charakterze gospodarczym na rzecz wspierania rozwoju regionu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka prowadzi kompleksową obsługę doradczą, szkoleniową i informacyjną przedsiębiorstw, stale współpracując z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest jedną z większych agencji na Dolnym Śląsku.

Na terenie województwa dolnośląskiego wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE udziela aktualnie 17 podmiotów. Pośrednikami finansowymi w ramach JEREMIE są m.in. fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki oraz inne instytucje finansowe.

Według danych na koniec sierpnia 2013 r. do ponad 2,2 tys. dolnośląskich przedsiębiorców trafiły środki o wartości prawie 310 mln zł, w tym ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego - inicjatywa JEREMIE - ponad 213 mln zł. Zostały one przekazane w formie pożyczek udzielonych przez pośredników finansowych z udziałem środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego lub jako kredyty, które zabezpieczone zostały poręczeniem ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego.

JEREMIE to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia, na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych - kredytów, pożyczek oraz poręczeń dla firm. Jego ideą jest pomoc podmiotom z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności.

Katarzyna KunkaZgłoś uwagę