4. spotkanie GDS ds. zwierząt w mieście

Spotkanie dla wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na współegzystowaniu zwierząt i ludzi w naszym mieście.

 • fot: wrocławskie schronisko


Idea, cel spotkań: Diagnoza i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących życia, funkcjonowania i kondycji zwierząt w środowisku dużego miasta. 


Obecność zwierząt w społeczeństwie miejskim to kwestia zarówno zwierząt wolno żyjących, hodowanych i zamieszkujących w gospodarstwach domowych oraz dzikich. Jedne z nich umilają naszą codzienność, są wsparciem w naszym życiu inne bywają zagrożeniem. Zachowanie odpowiednich zasad współistnienia, bezpieczeństwa, pielęgnacji, zdrowia itp. to warunek konieczny, aby obecność zwierząt w mieście była odbierana jako pożyteczna i cenna. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest dobra komunikacja i dialog pomiędzy miłośnikami i profesjonalistami zajmującymi się światem zwierząt oraz odpowiednimi służbami, organizacjami i mieszkańcami miasta.

 

 21 listopada2016, godz 13-15, ul Legnicka 65, Sektor 3

 

 • Sprawy organizacyjne: termin kolejnego spotkania – 19.XII godzina 9:15-11:15 oraz przedstawienie się uczestników spotkania.

 

 • Deklaracja współpracy i pomocy prawnej w sprawach związanych z przedmiotem dyskusji podejmowanych w GDS ds. zwierząt w mieście ze strony pani mecenas Ewy Anczewskiej

 

 • Wypowiedź Pani dyrektor Schroniska dla Zwierząt w sprawie niebezpieczeństw, na które mogą być narażeni wolontariusze (choroby odzwierzęce). Główny powód nieprzyjmowania nieletnich wolontariuszy w schronisku.

 

 • Wypowiedź p. B. Borzymowskiej (Urz. Miejski) ukazująca korzyści z wlontariatu młodzieżowego na rzecz zwierząt, na przykładzie pracy z końmi. Warunkiem jest dobre przeszkolenie.

 

 • Głos p. mecenas: dość popularne stało się (wręcz modne) występowanie na drogę sądową z roszczeniami z tytułu szkód powstałych w wyniku pracy ze zwierzętami

 

 • Głos p. M. Wierzby prezentujący rozwiązanie stosowane w Hiszpanii: wolontariusze muszą mieć ukończone 16 lat, przejść pozytywnie szkolenie i egzamin sprawdzający oraz nosić podczas pracy żółte lub czerwone kamizelki (w zależności od stopnia przygotowania).

 

 • Konieczność przygotowania dzieci / młodzieży przez pedagogów do pracy ze zwierzętami oraz sprawowania odpowiedniego nadzoru podczas tej pracy.

 

 • Pilna potrzeba szeroko zakrojonych szkoleń nt. specyfiki i zagrożeń (zdrowia i bezpieczeństwa) podczas pracy ze zwierzętami – propozycja prowadzenia takich szkoleń ze strony p. B.Borzymowskiej i p. M. Wierzby (Urz. Miejski)

 

 • Niezwykle cenna będzie wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami (organizacje pozarządowe) podejmującymi współpracę z wolontariuszami nieletnimi.

 

 • Przedestawienie przykładu z Hannoweru, gdzie jednym wolontariuszem kieruje / opiekuje się jedna osoba dorosła.

 

 • Cenne było by publikowanie porad i wskazówek w przestrzeni wirtualnej np. w zakresie zasad przygotowania / budowy budek dla kotów.

 

 • Przedstawienie propozycji współpracy ze środowiskiem harcerskim – p. B. Kiełbus

 

 • Potrzeba przygotowania / opracowania planu promocji wolontariatu i pozyskiwania wolontariuszy.

 

 • Pojawia się zagadnienie: czy osoby niezrzeszone (tzw opiekunowie społeczni) mogą liczyć na pomoc samorządu w swej działalności? – ta kwestia zostaje przyjęta jako temat kolejnego spotkania GDS.

 

 • Inne istotne wątki w dyskusji: potrzeba badań lekarskich i ew. szczepień przeciw wściekliźnie wśród wolontariuszy, korzyści płynące z opieki nad zwierzętami ze strony dzieci, nadzór nad młodymi wolontariuszami (duże wyzwanie, kto miałby to robić?), niedobre jest postrzeganie wolontariuszy jedynie jako bezpłatnej siły roboczej,

 

 • Dodatkowe zagadnienie, które pojawiło się w rozmowie to niehumanitarne przepisy prawne dotyczące doraźnej opieki medycznej (weterynaryjnej) nad zwierzętami np. po wypadku, z podejrzeniem o wściekliznę.

 

Notowała p. Barbara KiełbusZgłoś uwagę