3/4 października zmiany w ruchu na ul. Kośnej i Ołowianej

W nocy z 3/4 października na ulicach Kłośnej i Ołowianej zmieni się organizacja ruchu kołowego.

  • Na tych odcinkach zmieni się organizacja ruchu (materiały ZDiUM)


Na wybranych odcinkach obydwu ulic zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (patrz mapka).
Zmiana będzie wdrożona na wniosek RO Gajowice, za aprobatą zarządzającego ruchem. Celem zmiany ma być zwiększenie bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu.

Zgłoś uwagę