2,8 mln zł dla innowacyjnych

Ostatnia szansa dla przedsiębiorstw na „Dolnośląski Bon na Innowacje”


Rozpoczął się ostatni nabór do programu „Dolnośląski Bon na Innowacje”. Każdy przedsiębiorca, chcący rozwinąć swój produkt lub ulepszyć posiadaną technologię, może aplikować o bon o wartości 18 tys. zł. Do wykorzystania jest jeszcze blisko 2,8 mln zł.

„Dolnośląski Bon na Innowacje” to szansa dla przedsiębiorstw z Dolnego Śląska na nawiązanie rzeczywistej współpracy z jednostkami naukowymi. Projekt wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

- Program ma charakter kompleksowy i obejmuje zarówno wsparcie o charakterze doradczym, jak i pomoc finansową - Andrzej Charytoniuk z Biura Prasowego Politechniki Wrocławskiej. - Realizowane działania przyczynią się do rozwoju innowacji w sektorze MŚP w postaci nowych bądź ulepszonych produktów lub usług, powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych.

Projekt oferuje łącznie 5,4 mln zł na sfinansowanie proinnowacyjnych usług badawczych bądź wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP. Każdy przedsiębiorca, chcący rozwinąć swój produkt lub ulepszyć posiadaną technologię, może aplikować o bon o wartości 18 tys. zł. Dodatkowo oferowana jest bezpłatna pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych – tzw. audyt technologiczny oraz w poszukiwaniu odpowiednich partnerów naukowych do współpracy.

Dotychczas 165 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i otrzymało finansowanie. Do wykorzystania pozostało wciąż 2,79 mln zł.

Organizatorzy duży nacisk położyli na maksymalne uproszczenie i przyspieszenie procedur formalnych – złożony wniosek jest rozpatrywany w terminie 7 dni roboczych. 

Program jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

 Szczegółowe zasady udziału w programie zostaną przedstawione na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 18 listopada 2013 r., w godz. 10.00 – 12.00 w Hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu. Zgłoszenia na spotkanie należy kierować na adres: dolnoslaskibon@wctt.pl  do 14 listopada.

Regulamin programu, formularze wniosków oraz pozostała dokumentacja aplikacyjna znajdują się na stronie www.dolnoslaskibon.pl

Katarzyna WiązowskaZgłoś uwagę